Generelle salgsbetingelser

- Gældende version pr. 18. oktober 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, et andorransk selskab af typen societat limitada unipersonal med en kapital på 1.000.000 euro, registreret i Andorras handels- og selskabsregister under nummer 16339, med momsnummer DK35444653, hvis hovedkontor er beliggende på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), e-mail: cm(a)grip500.com, telefon: +376 810 888, (herefter benævnt "Sælgeren") har som hovedaktivitet salg af dæk og tilhørende produkter via hjemmesiden grip500.dk (herefter "Sitet").

Sitet drives af selskabet GRIP500 SLU, et andorransk selskab af typen societat limitada unipersonal med en kapital på 3.000 euro, registreret i Andorras handels- og selskabsregister under nummer 17485, hvis hovedkontor er beliggende på C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), hvilket selskab stiller sit Site til rådighed udelukkende for Sælgeren til markedsføring af sine produkter.

Disse generelle salgsbetingelser har til formål at regulere, uden begrænsning, alle salg af produkter og tjenester til enhver kunde, fysisk eller juridisk person, hvad enten det er forbruger, ikke-professionel eller professionel (herefter "Kunden"), der har foretaget et køb på Sitet og at definere de kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Kunden.

1. DEFINITIONER

Alle almindelige navne, hvis første bogstav er med stort i dette dokument, har den definition, der er tildelt i denne artikel.

 • Acknowledgement of Receipt betegner den svarmail, som Sælgeren sender til Kunden efter Kundens godkendelse af Ordren og indeholder en opsummering af Ordren, de gældende generelle salgsbetingelser og den tilsvarende Faktura.
 • Ordrebekræftelse betegner opsummeringen af de Produkter, som Kunden har valgt og indsendt til godkendelse på Sitet for at afslutte Ordren.
 • Leveringsseddel betegner dokumentet, som Kunden modtager fra Transportøren ved levering af Ordren, mod Kundens underskrift som bekræftelse på leveringen af Ordren samt den perfekte tilstand af det eller de pågældende Produkt(er) og fraværet af anomalier.
 • Generelle salgsbetingelser betegner disse generelle salgsbetingelser fra Sælgeren, som Kunden skal acceptere for at gennemføre sin Ordre.
 • Kunde betegner enhver individuel eller selskab, der handler som Forbruger, Ikke-Professionel eller Professionel, der tilgår Sitet med henblik på at gennemføre en Ordre.
 • Ordre betegner det eller de Produkt(er), som Kunden har bestilt for hver købslejlighed på Sitet.
 • Forbruger betegner en Kunde, fysisk person, der handler til formål, der ikke falder inden for rammerne af hans/hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktivitet.
 • Kontrakt betegner alle de kontraktuelle dokumenter, der definerer Parternes rettigheder og forpligtelser for ethvert Salg, nævnt i Artikel 15.
 • Leveringsdato betegner den faktiske leveringsdato for Ordren til Kunden angivet på Leveringssedlen.
 • Leveringsfrist betegner den maksimale frist nævnt i Artikel 8.2, som Sælgeren forpligter sig til at levere Ordren til Kunden indenfor.
 • Fortrydelsesfrist betegner fristen nævnt i Artikel 9.
 • Faktura betegner fakturaen sendt til Kunden via Acknowledgement of Receipt.
 • Force Majeure betegner tilfældet, hvor en begivenhed uden for skyldnerens kontrol, som ikke rimeligt kunne forudses ved kontraktens indgåelse, og hvis virkninger ikke kan undgås med passende foranstaltninger, forhindrer skyldneren i at opfylde sin forpligtelse.
 • Leverandør betegner en tredjepart til Kontrakten, der er i besiddelse af det eller de Produkter, som Kunden har bestilt.
 • Levering betegner overførslen til Kunden af den fysiske besiddelse eller kontrol af det eller de Produkt(er).
 • Ikke-Professionel betegner en Kunde, juridisk person, der ikke handler til professionelle formål (jf. definitionen af Professionel nedenfor).
 • Produkttilbud betegner tilbuddet offentliggjort under Sælgerens ansvar på en af dennes platforme, herunder Sitet, dedikeret til salg af et bestemt Produkt og inkluderer især fotografiet samt Produktets egenskaber og pris.
 • Part(er) betegner, i ental, Kunden eller Sælgeren taget individuelt og, i flertal, Kunden og Sælgeren taget kollektivt.
 • Pris betegner den samlede pris nævnt i Artikel 5, som Kunden forpligter sig til at betale for Ordren.
 • Produkt(er) betegner de dækprodukter eller tilknyttede produkter (fælge, kæder osv.) tilbudt til salg af Sælgeren på Sitet.
 • Professionel betegner en Kunde, fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, der handler til formål, der falder inden for rammerne af hans/hendes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktivitet, herunder når han/hun handler på vegne af eller for en anden professionel.
 • Site betegner Sælgerens hjemmeside tilgængelig på URL-adressen grip500.dk.
 • Monteringsstation(er) betegner de værksteder, der er opført på Sitet (http://www.grip500.fr/montage), hvor Kunden kan få leveret sin Ordre og få monteret sine Produkter.
 • Ret til Fortrydelse betegner den person nævnt i Artikel 9.
 • Transportør betegner transportfirmaet valgt af Leverandøren eller Sælgeren til transport og Levering af Ordren til den af Kunden angivne adresse eller til den af Kunden valgte Monteringsstation.
 • Sælger betegner den person nævnt i Præambel.
 • Salg betegner den juridiske handling indgået mellem Sælgeren og Kunden, hvorved den første forpligter sig til at levere Ordren, og den anden til at betale Prisen.

2. FORMÅL OG ACCEPT

Salgsbetingelserne har til formål at regulere, uden begrænsning, alle Salg foretaget gennem Sælgerens Hjemmeside og at definere de kontraktmæssige forhold mellem Sælgeren og Kunden i forhold til hver Ordre.

Salgsbetingelserne har forrang og erstatter alle andre eventuelle aftaler, forpligtelser, erklæringer, løfter, intentioner, dokumentationer eller oplysninger, der tidligere er indgået mellem Parterne i forhold til Ordren.

Godkendelsen af enhver Ordre fra en Kunde er strengt betinget af forudgående accept, uden begrænsning eller forbehold, af alle vilkår og betingelser i Salgsbetingelserne, som er gældende på Hjemmesiden på samme tid, hvilken accept udtrykkes ved at markere afkrydsningsfeltet til venstre for teksten « Jeg har læst og accepterer Betingelserne samt Privatlivspolitikken. » med et museklik. Dette trin finder sted, efter at Kunden har haft mulighed for at kontrollere detaljerne i sin Ordre og dens samlede Pris og rette eventuelle fejl, før den bekræftes for at udtrykke sin endelige accept.

Salgsbetingelserne er tilgængelige på Hjemmesiden og sendes til Kunden på et varigt medie som vedhæftet fil til Modtagelsesbekræftelsen.

Kontrakten anses for indgået mellem Parterne fra det tidspunkt, hvor Sælgeren udsender Modtagelsesbekræftelsen.

Sælgeren sikrer opbevaringen af det skriftlige dokument, der bekræfter Kontrakten fra tidspunktet for Kontraktens indgåelse og i en periode på ti år fra Leveringen af Ordren. Kunden kan få adgang til den arkiverede Kontrakt ved simpel anmodning rettet til Sælgeren (http://www.grip500.fr/contact).

Kunden informeres om, at indgåelsen af Kontrakten medfører en forpligtelse for Kunden til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

3. PRODUKTER

3.1 Produktkarakteristika

De væsentlige karakteristika og prisen på Produkterne er angivet i hver Produkttilbud offentliggjort på Hjemmesiden. Disse elementer udgør kontraktmæssige oplysninger, der forpligter Sælgeren i tilfælde af Kontraktens indgåelse med Kunden og forudsat at de pågældende Produkter er tilgængelige på lager.

Hvert dæk er forsynet på siden med DOT-nummeret sammensat på følgende måde:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Kode for fabrikken, hvor dækket er fremstillet
 • 4W : Dimensionel kode specifik for producenten
 • HWNX : Valgfri kode specifik for fabrikanten
 • 3903 : fremstillingsdato for dækket svarende til den 39. uge i året 2003.

3.2 PRODUKT TILGÆNGELIGHED

Angivelsen af et Produkts tilgængelighed i det tilsvarende Produkttilbud med teksten « PÅ LAGER » er en rent vejledende information i betragtning af de daglige transaktionsstrømme og -volumener.

I tilfælde af udsolgte varer vil Sælgeren informere Kunden og refundere denne fuldt ud med samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved Ordren, inden for tooghalvfjerds (72) timer fra sin information om Produktets utilgængelighed. I tilfælde af delvis utilgængelighed af Ordren vil Kunden blive refunderet forholdsmæssigt for de manglende Produkter.

4. BESTILLING

4.1 ADGANG TIL SITET

Det offentlige Site er tilgængeligt for enhver besøgende, hele året, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, forudsat at der er nødvendige afbrydelser til teknisk vedligeholdelse, eftersyn og opdatering, som Sælgeren finder passende at udføre, og for enhver teknisk fejl, der er uafhængig af Sælgerens vilje.

Alle omkostninger, som Kunden pådrager sig for at sikre sin egen adgang til Sitet, er udelukkende Kundens ansvar, herunder omkostningerne til computerudstyr, internetabonnement og eventuel software.

4.2 VALG AF PRODUKT(ER)

Kunden anerkender og accepterer, at søgning og valg af Produkt(er) sker under Kundens fulde og eneste ansvar.

For at lette Kundens søgning stiller Sælgeren på sit Site (i) en søgefelt til rådighed, hvor Kunden frit kan indtaste nøgleord, og (ii) et søgeværktøj baseret på forskellige karakteristika af Produkterne, som er angivet i en valgliste. Den gode funktion, interesse, fuldstændighed og relevans af disse værktøjer garanteres ikke af Sælgeren.

Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med alle Produkttilbud, som Sælgeren tilbyder på sit Site, og at udføre de nødvendige søgninger på den valgte model og konkurrencen for at vurdere relevansen, interessen og egnetheden af Produkttilbuddet til sine behov.

Sælgeren leverer til orientering:

 • TECDOC-data om forbindelsen mellem køretøj og dele;
 • BMF-data om forbindelsen mellem køretøj, dæk og fælge;
 • producentdata om forbindelsen mellem køretøjer og kæder;
 • data om kompatibilitet mellem køretøjer og produkter.

Sælgeren garanterer på ingen måde relevansen, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af disse data, som kun leveres til orientering for at lette produktsøgningen. Det er Kundens ansvar at kontrollere, at de valgte Produkter passer og svarer til hans/hendes køretøj.

Kunden opfordres specifikt til at konsultere anmeldelser samt lignende dæk, der tilbydes under Produkttilbuddet, for at vurdere, om det visualiserede Produkt kan opfylde hans/hendes behov.

Valget af et Produkt udføres ved at klikke på funktionen "Tilføj til kurv" efter at have valgt den ønskede mængde.

Denne handling har kun til formål at inkludere det valgte Produkt i Kundens kurv og medfører ingen købsforpligtelse på dette tidspunkt.

Når Kunden mener, at udvælgelsen af hans/hendes køb er afsluttet, skal han/hun blot gå til sektionen "Kurv" for at kontrollere det korrekte valg af Produkter og mængder og blive bekendt med den samlede Pris, der er forbundet med hans/hendes Bestilling.

Før den endelige bekræftelse af Bestillingen kan Kunden til enhver tid ændre sin kurv og har mulighed for at kontrollere detaljerne i sin Bestilling og den samlede Pris og rette eventuelle fejl, før han/hun bekræfter den for at udtrykke sin endelige accept.

4.3 OPRETTELSE OG BRUG AF KUNDEKONTO

For at færdiggøre sin Ordre skal Kunden oprette sin personlige konto (hvis dette ikke allerede er gjort ved en tidligere Ordre). Til dette formål skal Forbrugeren og den Ikke-Professionelle oplyse en gyldig e-mailadresse og konfigurere et kodeord samt oplyse deres identitet, telefonnummer og adresse. Den Professionelle opretter på sin side en "professionel konto" ved at oplyse en gyldig e-mailadresse og konfigurere et kodeord samt ved at oplyse sit fornavn, efternavn, firmanavn, et telefonnummer og adressen.

Kunden opfordres til at udfylde alle nyttige oplysninger i sin personlige konto, idet felter markeret med en stjerne (*) er obligatoriske.

Alle personlige oplysninger fra Kunderne indsamles og behandles til de formål og under de betingelser, der er angivet i Artikel 14 nedenfor og i Fortrolighedspolitikken.

Kunden forpligter sig til at give sande og oprigtige oplysninger og til at informere Sælgeren om eventuelle ændringer vedrørende dem. En oversigt over de oplyste informationer er tilgængelig på Sitet. Manglende levering af de anmodede oplysninger svarer til at frasige sig oprettelsen af en konto og forhindrer Kunden i at validere Ordren.

Brugernavn og kodeord er strengt personlige og fortrolige: Kunden forbydes at videregive dem til en tredjepart eller overdrage dem. Enhver Ordre, der er afgivet ved hjælp af dette brugernavn og kodeord, vil blive betragtet som foretaget af Kunden og vil derfor forpligte denne over for Sælgeren, medmindre denne Ordre er afgivet af en tredjepart på grund af en sikkerhedsbrist på Sælgerens site. Det påhviler Kunden straks skriftligt at informere Sælgeren om enhver brug af sit brugernavn og kodeord, som han ikke kender til og som han bliver opmærksom på.

Kunden kan til enhver tid rette fejl i indtastningen af de anmodede oplysninger. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle indtastningsfejl og de konsekvenser, der måtte følge heraf, såsom forsinkelse og/eller leveringsfejl. I denne sammenhæng vil alle omkostninger forbundet med genforsendelse af Ordren være fuldt ud for Kundens regning.

Den personlige konto giver Kunden adgang til følgende oplysninger:

 • Vos Commandes – Service client: listen over Ordre afgivet på Sitet ;
 • Modifier vos informations: de personlige oplysninger, som Kunden har oplyst, med mulighed for at ændre dem til enhver tid.

Sælgeren forbeholder sig retten til uden varsel eller kompensation at deaktivere kontoen for enhver Kunde, der overtræder disse generelle vilkår og betingelser og bruger kontoen på en svigagtig eller ulovlig måde af Kunden eller en tredjepart.

Kunden kan deaktivere sin konto ved at informere Sælgeren om sin beslutning via e-mail til adressen http://www.grip500.fr/contact. Sælgeren vil deaktivere kontoen inden for maksimalt tooghalvfjerds (72) timer efter modtagelsen af denne e-mail.

4.4 VALIDERING AF ORDREN

Efter at have valideret sin indkøbskurv, oprettet sin konto, indtastet leveringsadressen, valgt sin betalingsmetode, inviteres Kunden til at validere sin ordre endeligt ved at foretage sin betaling via funktionen "Fortsæt til sikker betaling". Denne handling er betinget af forudgående accept af disse generelle salgsbetingelser (se ovenfor).

Den endelige validering af Ordren medfører, at Kunden forpligter sig til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

Efter modtagelse af betalingen fra Sælgeren modtager Kunden en e-mail fra Sælgeren, der opsummerer hans Ordre.

4.5 ANNULLERING AF ORDREN (OPHØRENDSKLAUSUL)

Denne Artikel udgør en ophørendeklausul, der angiver de forpligtelser, hvis manglende opfyldelse vil medføre ophør af Salget.

4.5.1 Annullering af Ordren af Kunden

Kunden kan annullere Ordren, det vil sige ophæve Salget i følgende tilfælde:

 1. Efter behag :
  efter endelig validering af sin Ordre har Kunden mulighed for at anmode om annullering efter eget skøn, forudsat at Produkterne i Ordren endnu ikke er under forberedelse;
 2. Forsinkelse eller afvisning af levering :
  i tilfælde af forsinkelse eller afvisning af levering fra Sælgeren og i henhold til betingelserne og modaliteterne nævnt i Artikel 8.2;
 3. Fortrydelsesret :
  i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten under betingelserne i Artikel 9;
 4. Mangel på overensstemmelse :
  i tilfælde af manglende overensstemmelse som nævnt i Artikel 10.2;
 5. Skjulte fejl :
  i tilfælde af skjulte fejl som defineret i Artikel 10.2; og
 6. Force Majeure :
  i tilfælde af, at Sælgeren er permanent forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure i henhold til Artikel 13.
4.5.2 Annullering af Ordren af Sælgeren

Sælgeren kan annullere Ordren, det vil sige ophæve Salget i følgende tilfælde:

 1. Forsinkelse eller manglende betaling :
  i tilfælde af Kundens manglende opfyldelse af sin betalingsforpligtelse under betingelserne i Artikel 6;
 2. Utilgængelighed af Produkter :
  i tilfælde af utilgængelighed af et eller flere Produkter på lager;
 3. Kundens svigt i modtagelsen af Produkterne på den oplyste adresse :
  i tilfælde af Kundens svigt i modtagelsen af Produkterne på den oplyste adresse som defineret og under betingelserne i Artikel 8.5;
 4. Force Majeure :
  i tilfælde af, at Kunden er permanent forhindret i at opfylde sine forpligtelser på grund af Force Majeure i henhold til Artikel 13.
4.5.3 Forudgående påkrav

Ophævelsen af Salget skal, undtagen i tilfælde af hastende omstændigheder, forudgås af et påkrav til den misligholdende Part om at opfylde sit engagement inden for en rimelig frist, med undtagelse af følgende tilfælde:

 • annullering af bekvemmelighedsgrunde (Artikel 4.5.1(i));
 • særlige tilfælde af nægtelse af levering og manglende overholdelse af en leveringsfrist, der er fastsat som en væsentlig betingelse i henhold til Artikel 8.2;
 • udøvelse af fortrydelsesretten (Artikel 4.5.1(iii));
 • utilgængelighed af Produkter (Artikel 4.5.2(ii)); og
 • Kundens svigt i modtagelsen af Produkterne på den angivne adresse (Artikel 4.5.2(iii)).

Dette påkrav henviser til nærværende Artikel 4.5 og nævner udtrykkeligt årsagen til ophævelsen og at hvis den misligholdende Part ikke opfylder sin forpligtelse, vil den anden Part have ret til at ophæve Salget.

Kunden opfordres til at konsultere eventuelle yderligere betingelser for påkrav, der er angivet i disse Generelle salgsbetingelser, og som er aftalt for hver af de tilfælde af annullering af Ordren nævnt ovenfor.

4.5.4 Formaliteter ved ophævelse

Den Part, der ønsker at ophæve Salget, kan gøre dette:

 • ved notifikation, der angiver det påberåbte ophævelsestilfælde;
 • ved retslig anmodning.

I tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten foretages den ovennævnte notifikation ved hjælp af fortrydelsesformularen eller enhver anden utvetydig erklæring under betingelserne i Artikel 9.

I tilfælde af annullering af bekvemmelighedsgrunde foretages notifikationen af Kunden via sin konto ved at vælge den pågældende Ordre og åbne en klage gennem supporten via ticket.

4.5.5 Tidspunkt for ophævelse

Ophævelsen af Salget træder i kraft fra:

 • modtagelsen af den ovennævnte notifikation af den anden Part (undtagen i tilfælde, hvor Selskabet har opfyldt sine forpligtelser imens i tilfældet med Artikel 4.5.1(ii));
 • den dato, som den anmodede dommer fastsætter i tilfælde af retslig ophævelse.
4.5.6 Virkninger af ophævelsen

Eventuelle restitutioner finder sted under følgende betingelser:

 • i tilfælde af ophævelse af bekvemmelighedsgrunde(Artikel 4.5.1(i)): tilbagebetaling af Ordren inden for maksimalt ti (10) arbejdsdage fra Sælgerens bekræftelses-e-mail, med samme betalingsmiddel som det, Kunden brugte ved Ordren;
 • i tilfælde af ophævelse på grund af forsinkelse eller nægtelse af levering(Artikel 4.5.1(ii)): tilbagebetaling af Ordren under betingelserne i Artikel 8.2;
 • i tilfælde af ophævelse efter en fortrydelse(Artikel 4.5.1(iii)): tilbagebetaling af Ordren under betingelserne i Artikel 9;
 • i tilfælde af ophævelse på grund af manglende overensstemmelse(Artikel 4.5.1(iv)): tilbagebetaling af Ordren under betingelserne i Artikel 10.2.9;
 • i tilfælde af ophævelse på grund af utilgængelighed på lager(Artikel 4.5.2(ii)): tilbagebetaling af Ordren inden for maksimalt tre (3) arbejdsdage fra Sælgerens ophævelses-e-mail, med samme betalingsmiddel som det, Kunden brugte ved Ordren; og
 • i tilfælde af Kundens svigt i modtagelsen af Produkterne på den angivne adresse(Artikel 4.5.2(iii)): tilbagebetaling af Ordren inden for maksimalt tre (3) arbejdsdage fra Sælgerens ophævelses-e-mail, med samme betalingsmiddel som det, Kunden brugte ved Ordren og med fradrag af returomkostninger og eventuelle omkostninger til forsøg på genlevering nævnt i Artikel 8.5.

Ophævelsen af Salget påvirker ikke Artikel 21 og 22, som vil forblive i kraft mellem Parterne.

5. PRIS

Hver Produkttilbud ledsages af en stykpris og forstås inklusive alle skatter. Referencevalutaen er: dansk krone (DKK)

I overensstemmelse med Artikel 19 nedenfor er alle Ordrer underlagt lovgivningen i Fyrstendømmet Andorra, hvilke Ordrer anses for at være foretaget på dette territorium, hvor Sælgeren er etableret. Som følge heraf inkluderer priserne på Produkttilbud ikke eventuelle miljøbidrag, der er gældende uden for Fyrstendømmet Andorra.

Sælgeren forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Kunden bliver informeret om, at priserne på Produkttilbud kan variere flere gange om dagen. De priser, der gælder for en Ordre, er dem, der vises på Sitet samtidigt med den endelige validering af Ordren i henhold til Artikel 4.4.

I forbindelse med visse Produkttilbud stiller Sælgeren et prisammenligningsværktøj til rådighed for Kunden, så de kan sammenligne prisen med priserne fra nogle af deres konkurrenter. For at kende datoen for, hvornår konkurrentens pris blev indsamlet af Sælgeren, opfordres Kunden til at placere sin mus over den pågældende pris for at få vist en tekstboble, der angiver datoen og tidspunktet for indsamling af konkurrentens pris af Sælgeren.

Den samlede pris for en Ordre består af:

 • det samlede beløb af priserne på de produkter og tjenester, som Kunden har valgt; og
 • eventuelle forsendelsesomkostninger (medmindre der er tilbud om gratis forsendelse under visse betingelser).

6. FINANSIELLE BETINGELSER

Betalingen forfalder øjeblikkeligt ved Ordren, som kun vil blive behandlet af Sælgeren efter modtagelse af Kundens fulde betaling.

Hvis betalingen af Prisen ikke modtages inden for tre (3) dage efter validering af Ordren, modtager Kunden en meddelelse fra Sælgeren, der opfordrer Kunden til at betale Prisen inden for en yderligere frist på fire (4) dage. Hvis ikke, kan Sælgeren annullere Ordren og dermed ophæve Salget.

Kunden kan betale sin ordre med følgende betalingsmidler:

 • kreditkort;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA-overførsel (med mulighed for automatiske trækninger for Professionelle).

Kunden påtager sig konsekvenserne af enhver indtastningsfejl under betalingsproceduren og enhver anomalitet eller funktionsfejl i betalingsmidlerne.

Sælgeren kan kræve forsinkelsesrenter fra enhver Professionel Kunde, som er forfaldne dagen efter forfaldsdatoen. Renten for forsinkelsesrenter vil være lig med rentesatsen anvendt af Den Europæiske Centralbank til sin seneste refinansieringsoperation plus 10 procentpoint. Den gældende rente for første halvår af det pågældende år er renten, der er gældende den 1. januar i det pågældende år. For andet halvår af det pågældende år er det renten, der er gældende den 1. juli i det pågældende år. Forsinkelsesrenter er forfaldne uden at en påmindelse er nødvendig.

Desuden vil enhver Professionel Kunde, der er i betalingsforsinkelse, automatisk være skyldig Sælgeren et fast gebyr for inddrivelsesomkostninger på fyrre euro (40,00 €). Når inddrivelsesomkostningerne er højere end beløbet for dette faste gebyr, kan Sælgeren anmode om yderligere kompensation, med dokumentation. Sælgeren kan dog ikke påberåbe sig disse godtgørelser, når åbningen af en procedure for beskyttelse, rekonstruktion eller likvidation forbyder betaling ved forfald af det tilgodehavende, der skyldes ham.

I tilfælde af mislykket trækning, for enhver Professionel Kunde, giver kunden sit samtykke til automatisk at regulere ubetalte fakturaer på sin virksomheds kreditkort.

Efter hver betaling, uanset betalingsmiddel, modtager Kunden en bekræftelses-e-mail.

6.1 BETALING MED KREDITKORT

Sælgeren accepterer kun betaling med Visa, Mastercard eller Maestro kreditkort.

Den sikrede online betaling med kreditkort udføres af en betalingstjenesteudbyder.

Alle faser af betaling med kreditkort er underlagt betalingssystemet HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, som er fuldstændig krypteret og beskyttet. Protokollen, der anvendes, er SSL kombineret med bankmonetik (3D secure-protokol).

Dette betyder, at oplysningerne relateret til ordren og kreditkortnummeret ikke cirkulerer i klartekst på internettet. Kreditkortnummeret er ikke trykt på noget papir, faktura, kvittering eller anden liste.

Sælgeren har ikke kendskab til kortnumre. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT opbevarer ikke kortnumre efter at have sendt betalingstransaktionen til forhandlerens bank. Derfor har ingen adgang, hverken elektronisk eller trykt, til kreditkortoplysningerne for køberne. Risikoen for at få sit kreditkortnummer hacket ved et køb på Sælgerens internetsider udstyret med HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT er næsten ikke-eksisterende.

Professionelle kan også bruge GoCardless (gocardless.com) automatiske trækningsystem valgt af Sælgeren. Dette system er fuldstændig krypteret.

Ved betaling med kreditkort bliver transaktionen øjeblikkeligt debiteret, så snart Kunden har foretaget betalingen. Forpligtelsen til at betale givet ved kort er uigenkaldelig. Ved at meddele sine bankoplysninger under Salget, giver Kunden Sælgeren tilladelse til at debitere hans kort med det beløb, der svarer til den angivne pris. Kunden bekræfter, at han er den lovlige indehaver af kortet, der skal debiteres, og at han er juridisk berettiget til at bruge det. I tilfælde af fejl eller umulighed af at debitere kortet, kan Ordren være genstand for annullering under de ovennævnte betingelser.

Aktiviteterne i forbindelse med fjernsalgskontrakten holdes af AD TYRES INTERNATIONAL EU beliggende Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - selskabsregistreringsnummer OC 1277.

6.2 BETALING MED PAYPAL

Kunden, der benytter betaling via Paypal (www.paypal.com), skal have eller oprette en konto hos denne udbyder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner foretaget via Paypal er sikret af 3D-Secure-protokollen. Sælgeren har på intet tidspunkt adgang til Kundens bankoplysninger.

6.3 BETALING MED BANKOVERFØRSEL

Kunden kan foretage sin betaling via SEPA-overførsel til Sælgerens konto, hvis oplysninger er følgende:

Kontoindehaver: AD Tyres International SLU
IBAN: DE89 5907 0070 0031 0375 04
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDB595
Deutsche Bank.

For at denne overførsel kan tages i betragtning af Sælgeren, er det afgørende, at Kunden angiver sit Ordrenummer i overførselsreferencen eller i det felt, der er beregnet til dette formål. Ordrenummeret mindes Kunden om på den side, der er dedikeret til SEPA-overførslen.

Ordren vil kun blive behandlet efter modtagelse af overførslen og efter validering. Som følge heraf kan den annoncerede forsendelsestid variere afhængigt af modtagelsestiden for din betaling.

I tilfælde af betaling via bankoverførsel kan de ekstra gebyrer, der pålægges af den udstedende bank, ikke fratrækkes betalingen, der skal modtages.

6.4 BETALING MED KREDITKORT I 4 RATER

Muligheden for betaling i 4 rater er tilgængelig i henhold til nedenstående betingelser (komplette hjul er udelukket).

Totalbeløb på bestilling Administrationsgebyr
0,00 kr - 1.450,00 kr 6,90%

Udenlandske kort, udelukkende hævekort, kort med systematisk autorisation (Electron, Maestro, Cirrus...) og e-kort accepteres ikke.

Betaling af dine rater sker med kreditkort eller via automatisk trækning.

De 4 forfaldsdatoer præsenteres som følger:

 • Deadline 1 : dagen for din ordre 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.
 • Deadline 2 : 30 dage efter din ordre 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.
 • Deadline 3 : 60 dage efter din ordre 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.
 • Deadline 4 : 90 dage efter din ordre 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.

I tilfælde af afvisning af din betaling giver vi dig 7 dage til at regulere din situation uden forsinkelsesrenter, samtidig med at du bevarer retten til at drage fordel af dine "betalingsfaciliteter". Efter denne periode vil du miste retten til at drage fordel af "betalingsfaciliteterne", og alle beløb vil blive øjeblikkeligt forfaldne.

7. EJENDOMSRET OG RISIKOOVERGANG

Produkterne bliver kundens ejendom, så snart ordren er bekræftet. Som følge heraf er kunden alene ansvarlig for import og indførsel af produkterne til det destinationsland, han har valgt til forsendelsen. Kunden opfordres til at undersøge de eventuelle forpligtelser, der påhviler ham som følge af importen af produkterne til det pågældende destinationsland.

Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produkterne overgår til den professionelle kunde fra tidspunktet for ejendomsovergangen.

Enhver risiko for tab eller beskadigelse af produkterne overgår til forbrugerkunden i det øjeblik, han selv eller en tredjepart udpeget af ham, og som ikke er transportøren foreslået af sælgeren, fysisk tager besiddelse af produkterne.

Når forbrugeren eller ikke-professionelle overlader leveringen af produkterne til en transportør, der ikke er den foreslåede af sælgeren, overgår risikoen for tab eller beskadigelse af godset til forbrugeren eller den ikke-professionelle ved overdragelsen af godset til transportøren.

8. LEVERING

Leveringen af ordren sker efter kundens valg, udtrykt ved bestillingen, enten ved levering af ordren til en adresse oplyst af kunden eller til adressen på en af de monteringsstationer, der er opført på hjemmesiden, og som kunden eventuelt har udpeget.

8.1 LEVERINGSOMKOSTNINGER

For autodele og alle andre varer angives forsendelsesomkostningerne i indkøbskurven.

For dæk er leveringsomkostningerne gratis for kunden ved køb af to (2) identiske produkter. Ved køb af enkeltvis (bildæk, fælg) er leveringsomkostningerne kundens ansvar, undtagen for motorcykeldæk, hvor forsendelsesomkostningerne er gratis fra det første købte dæk.

8.2 LEVERINGSTID

Sælgeren forpligter sig til at levere ordren inden for en maksimal periode på tredive (30) dage fra bekræftelsen af ordren («Leveringstid»). Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at ingen anden frist nævnt på hjemmesiden udgør en fast forpligtelse fra sælgerens side over for kunden.

Kunden informeres rent vejledende om, at leveringen normalt finder sted mellem to (2) og otte (8) hverdage fra modtagelsen af den fulde betaling af ordrens pris. I tilfælde af valg af flere produkter i en og samme ordre, kan disse eventuelt ikke blive leveret på samme dag, uden at dette kan give anledning til nogen form for krav fra kundens side.

Uden for tilfældet med levering til en monteringsstation, afbrydes den ovennævnte leveringstid i følgende tilfælde:

 1. betaling forsinkelse ;
 2. fejl i adresse angivet af kunden ;
 3. fravær af kunden eller hans bemyndigede repræsentant til at modtage ordren.

I tilfælde (i) og (ii) begynder leveringstiden at løbe igen fra tidspunktet for regulering af betalingshændelsen for en ny periode på tredive (30) dage.

I tilfælde (iii) aftaler kunden og sælgeren (eller transportøren om nødvendigt) en ny leveringsdato, hvor kunden forpligter sig til at være til stede eller have sin repræsentant til stede.

Hvis sælgeren undlader at opfylde sin leveringsforpligtelse inden for leveringstiden, kan forbrugeren eller den ikke-professionelle ophæve salget, hvis sælgeren efter at have fået påbud om at levere ordren inden for en yderligere rimelig frist, ikke har udført dette inden for denne frist.

Salget betragtes som ophævet ved sælgerens modtagelse af brevet eller skrivelsen, der informerer ham om denne ophævelse, medmindre sælgeren har udført opgaven i mellemtiden.

Forbrugeren eller den ikke-professionelle kan dog straks ophæve salget:

 • når sælgeren nægter at levere ordren eller når det er åbenlyst, at han ikke vil levere ordren ;
 • når sælgeren ikke opfylder sin leveringsforpligtelse af ordren på datoen eller ved udløbet af leveringstiden, og denne frist udgør en væsentlig betingelse for kontrakten for forbrugeren eller den ikke-professionelle. Denne væsentlige betingelse følger af omstændighederne omkring kontraktens indgåelse eller en udtrykkelig anmodning fra forbrugeren eller den ikke-professionelle før kontraktens indgåelse.

Ud over muligheden for at ophæve salget kan forbrugeren eller den ikke-professionelle benytte sig af alle andre retsmidler, der er fastsat i sin nationale lovgivning.

Forbrugeren og den ikke-professionelle opfordres desuden til at konsultere Artikel 4.5 om ophævelse.

Disse rettigheder for forbrugeren eller den ikke-professionelle er uden præjudice for tildeling af erstatning og renter.

Når salget ophæves under de betingelser, der er angivet i denne artikel, refunderer selskabet forbrugeren eller den ikke-professionelle det fulde beløb betalt, senest fjorten (14) dage efter datoen, hvor salget blev opsagt.

8.3 VANSKELIGHEDER MED LEVEREDE PRODUKTER

Kunden, dennes ansatte eller repræsentant skal kontrollere overensstemmelsen af produktets tilstand ved levering, uanset om leveringen finder sted på kundens adresse eller på en monteringsstation. Kunden har selv ansvaret for at informere og give instrukser til sine ansatte eller repræsentanter om at kontrollere overensstemmelsen af produkterne.

Kunden, dennes ansatte eller repræsentant skal meddele transportøren alle forbehold om produkterne ved levering. Disse forbehold skal udtrykkeligt og præcist angives på leveringssedlen.

Hvis de produkter, der er genstand for ordren, ikke er i overensstemmelse, eller hvis den modtagne pakke er i dårlig stand, kan kunden nægte leveringen. Kunden skal derefter straks informere sælgeren ved at kontakte kundeservice via ticketsystemet.

I tilfælde af manglende overensstemmelse er bestemmelserne i Artikel 10.3 nedenfor gældende.

I tilfælde af beskadiget pakke og nægtet modtagelse, vil der blive åbnet en tvist med transportøren af de produkter, der er genstand for ordren. En attest for beskadiget pakke dateret og underskrevet vil blive anmodet fra kunden for at kunne åbne tvisten. Hvis leveringen har fundet sted på en monteringsstation, skal kunden få monteringsstationen til at underskrive attesten.

Tidsfristen for løsning af tvister med transportøren er minimum ti (10) arbejdsdage og kan vare op til fire (4) uger fra åbningen af tvisten. Disse frister er angivet vejledende af sælgeren på baggrund af hans erfaring og kan på ingen måde være bindende.

Anvendelsen af disse bestemmelser sker uden at det berører alle andre retsmidler, som kunden har til rådighed i henhold til gældende lovgivning.

8.4 LEVERINGSSKEMA

Transportøren giver kunden eller monteringsstationen en leveringsseddel mod underskrift, hvilket leveringsseddel udtrykkeligt angiver muligheden for at formulere forbehold, især i tilfælde af synlige mangler på produktet eller produkterne eller manglende levering af brugsanvisningen.

Kunden anerkender og accepterer, at underskrivelsen af en sådan leveringsseddel af ham, hans ansatte eller repræsentant udgør uomtvisteligt bevis på leveringsdatoen for hele ordren eller, i tilfælde af separat levering af produkter fra samme ordre, de produkter, der er omfattet af denne levering.

8.5 SPECIFIKKE BESTEMMELSER OM LEVERING TIL DEN ADRESSE, SOM KUNDEN HAR ANGIVET

Sælgeren forpligter sig til at levere ordren til den leveringsadresse, som kunden har angivet ved bestillingen. I denne forbindelse forpligter kunden sig til at give sælgeren en eksisterende, komplet og korrekt leveringsadresse på et sted, hvor levering af ordren er mulig og tilladt.

I tilfælde af fejl i leveringsadressen angivet af Kunden, vil enhver ændring af denne medføre omkostninger til genforsendelse. Disse omkostninger, som beløber sig til hundrede og femten (115) Krone, vil være for Kundens regning og faktureres af Sælgeren.

Kunden garanterer sælgeren sin tilstedeværelse på stedet, eller tilstedeværelsen af en ansat eller en behørigt bemyndiget repræsentant, for at modtage ordren. Hvis ikke, kan sælgeren ikke holdes ansvarlig for eventuelle leveringsforsinkelser.

Hvis kunden er fraværende ved leveringen, skal han kontakte transportøren, der er ansvarlig for hans pakke, for at aftale en ny leveringsdato eller afhentning på det nærmeste depot.

Det andet leveringsforsøg vil blive faktureret med et gebyr på fem­og­tyve (25) DKK til sælgerens fordel.

Hvis kunden ikke har kontaktet transportøren inden for den frist, som denne har fastsat, vil pakkerne blive sendt retur til sælgerens lagre, som vil meddele annullering af ordren og ophævelse af salget ved modtagelse af returpakken.

Returomkostningerne på to­hundrede og halvtreds (250) DKK pr. pakke vil være kundens eneste ansvar.

Returomkostningerne samt eventuelle nye leveringsomkostninger vil blive fratrukket ved tilbagebetalingen af ordren.

8.6 SPECIFIKKE BESTEMMELSER OM LEVERING TIL EN MONTERINGSSTATION

Sælgeren tilbyder muligheden for, at kundens ordre kan leveres til en monteringsstation for at lette eventuelle yderligere tjenester, som kunden måtte anmode om fra monteringsstationen efter eget valg.

I tilfælde af levering til en monteringsstation forpligter kunden sig til at afhente ordren inden for tredive (30) kalenderdage fra underretningen om, at ordren er klar til afhentning fra monteringsstationen. Sælgeren fraskriver sig ethvert ansvar for opbevaring af ordren på monteringsstationen ud over denne periode.

Ved modtagelse af ordren på monteringsstationen kan kunden anmode om en monteringstjeneste. Denne tjeneste er udelukkende monteringsstationens ansvar, og kunden anerkender og accepterer, at sælgeren er fuldstændig uvedkommende i forhold til denne servicekontrakt om montering.

Derfor, når kunden beslutter at få monteret sine produkter på en monteringsstation, kan sælgeren ikke holdes ansvarlig for tjenesterne vedrørende modtagelse, opbevaring, afmontering, montering og afbalancering, som udelukkende og fuldt ud er monteringsstationens ansvar. Monteringspriserne fastsættes efter monteringsstationens skøn uden nogen indblanding fra sælgeren.

Uanset ovenstående stiller sælgeren kunden til rådighed, rent informativt, prisfastsættelsen og andre praktiske oplysninger (åbningstider, maksimal monteringsdiameter osv.) som er videregivet af monteringsstationerne. Sælgeren garanterer på ingen måde effektiviteten eller nøjagtigheden af disse oplysninger

Kunden opfordres til at indhente oplysninger om priser og anden praktisk information fra monteringsstationen på forhånd

8.7 PANTSATTE PRODUKTER

Nogle produkter kan være pantsatte. De er genstand for en specifik omtale "Del pantsat under standardudveksling" i deres tekniske specifikationer.

Prisen på pantsatte produkter inkluderer beløbet for delen og for en pant, det vil sige det beløb, som producenten kræver for at sikre returneringen af gamle reservedele til genbrug og genanvendelse.

Ved modtagelse af det nye produkt skal kunden returnere det brugte produkt til sælgeren på den adresse, som denne har oplyst for returnering af pantsatte produkter, inden for maksimalt tredive (30) dage fra modtagelsen af det nye produkt. Hvis ikke, vil kunden ikke kunne få nogen refusion af panten.

Det returnerede produkt skal være ækvivalent, komplet og placeret i emballagen af det nye produkt. Omkostningerne til genforsendelse er kundens ansvar.

Ved modtagelse af det brugte produkt refunderer sælgeren kunden beløbet for panten inden for maksimalt femten (15) dage, forudsat at det brugte produkt er i overensstemmelse med de ovennævnte krav.

Refusionen foretages ved hjælp af samme betalingsmiddel som det, kunden brugte til købet af det nye produkt.

9. FORTRYDELSESRET

9.1 BERETTIGET TIL FORTRYDELSESRETTEN

Den forbruger, der er kunde (herefter "Berettiget til Fortrydelsesretten"), har fortrydelsesret, når Kontrakten er indgået på afstand, efter telefonisk salg eller uden for etableret forretningssted.

9.2 FORTRYDELSESFRIST

Berettiget til Fortrydelsesretten har fjorten (14) dage (herefter "Fortrydelsesfristen") til at udøve sin fortrydelsesret uden at skulle begrunde sin beslutning eller bære andre omkostninger end dem, der er nævnt i denne artikel.

Fortrydelsesfristen begynder at løbe fra modtagelsen af Produktet eller Produkterne af Berettiget til Fortrydelsesretten eller en tredjepart, som ikke er transportøren, udpeget af ham. Hvis Kontrakten er indgået uden for etableret forretningssted, kan Berettiget til Fortrydelsesretten udøve sin fortrydelsesret fra tidspunktet for Kontraktens indgåelse.

I tilfælde af et Salg af flere Produkter leveret separat eller i tilfælde af et Salg af et Produkt bestående af flere partier eller stykker, hvis levering er spredt over en defineret periode, begynder Fortrydelsesfristen at løbe fra modtagelsen af det sidste Produkt, parti eller stykke.

I tilfælde af en Ordre, der indebærer regelmæssig levering af Produkter over en defineret periode, begynder Fortrydelsesfristen at løbe fra modtagelsen af det første Produkt.

Dagen, hvor Kontrakten indgås, eller dagen for modtagelsen af Produktet, tælles ikke med i Fortrydelsesfristen. Fortrydelsesfristen begynder at løbe fra begyndelsen af den første time på den første dag og slutter ved udløbet af den sidste time på den sidste dag i Fortrydelsesfristen. Hvis Fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller en helligdag eller fridag, forlænges den til den første hverdag derefter.

9.3 UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

For at udøve sin fortrydelsesret informerer Berettiget til Fortrydelsesretten Sælgeren om sin beslutning om at fortryde ved at sende Sælgeren, inden udløbet af Fortrydelsesfristen, formularen tilgængelig her (og i slutningen af disse vilkår) korrekt udfyldt, eller enhver anden erklæring, der udtrykker hans utvetydige vilje til at fortryde, sendt via e-mail (http://www.grip500.fr/contact).

Bevisbyrden for udøvelsen af fortrydelsesretten påhviler Berettiget til Fortrydelsesretten.

9.4 RETURNERING AF PRODUKT(ERNE)

Berettiget til Fortrydelsesretten returnerer eller overgiver Produktet eller Produkterne til Sælgeren eller en person udpeget af denne, uden unødig forsinkelse og senest fjorten (14) dage efter meddelelsen om sin beslutning om at fortryde, medmindre Sælgeren tilbyder selv at afhente Produktet eller Produkterne.

Berettiget til Fortrydelsesretten bærer kun de direkte omkostninger ved returnering af Produktet eller Produkterne.

Indehaveren af Fortrydelsesretten kan enten selv arrangere returneringen af Produkt(er) ved direkte at afholde de tilknyttede omkostninger, eller anmode Sælgeren om, forudsat at denne accepterer, at stå for returneringen, som vil blive faktureret til Indehaveren af Fortrydelsesretten for et beløb estimeret til to­hundrede og halvtreds (250) DKK pr. artikel (under forbehold for bekræftelse fra transportøren).

Berettiget til Fortrydelsesrettens ansvar kan kun gøres gældende i tilfælde af værdiforringelse af Produktet eller Produkterne som følge af håndtering, der går ud over det, der er nødvendigt for at fastslå Produktets eller Produkternes art, egenskaber og funktionsdygtighed.

9.5 TILBAGEBETALING

Når fortrydelsesretten udøves, refunderer Sælgeren Berettiget til Fortrydelsesretten det fulde beløb betalt, inklusive leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og senest fjorten (14) dage fra den dato, han er informeret om Berettiget til Fortrydelsesrettens beslutning om at fortryde.

Uanset ovenstående kan Sælgeren udsætte tilbagebetalingen, indtil han har modtaget Produktet eller Produkterne, eller indtil Berettiget til Fortrydelsesretten har fremlagt bevis for afsendelse af Produktet eller Produkterne, idet den tidligste af disse datoer vil være gældende.

Sælgeren foretager denne tilbagebetaling ved at bruge samme betalingsmiddel, som Berettiget til Fortrydelsesretten anvendte til den oprindelige transaktion, medmindre Berettiget til Fortrydelsesretten udtrykkeligt har accepteret at bruge et andet betalingsmiddel, og forudsat at tilbagebetalingen ikke medfører omkostninger for Berettiget til Fortrydelsesretten.

Sælgeren er ikke forpligtet til at refundere yderligere omkostninger, hvis Berettiget til Fortrydelsesretten udtrykkeligt har valgt en dyrere leveringsmetode end den standardleveringsmetode, som Sælgeren tilbyder.

9.6 KONSEKVENSER

Udøvelsen af fortrydelsesretten ophæver Parternes forpligtelse til enten at udføre Kontrakten på afstand eller Kontrakten uden for etableret forretningssted eller til at indgå den, når Berettiget til Fortrydelsesretten har fremsat et tilbud. Udøvelsen af fortrydelsesretten for en hovedkontrakt på afstand eller uden for etableret forretningssted medfører automatisk ophør af enhver tilknyttet kontrakt uden omkostninger for Berettiget til Fortrydelsesretten ud over dem, der er angivet i denne artikel.

10. GARANTIER

Implementeringen af enhver garanti, der er fastsat i denne artikel, skal anmodes om ved at kontakte Sælgeren på følgende URL-adresse:

http://www.grip500.fr/contact

10.1 FORUDGÅENDE ADVARSEL

Kunden skal sikre sig, at de Produkter, de bestiller, er i overensstemmelse med producentens forskrifter for deres køretøj.

Kunden skal også overholde producentens forskrifter og anbefalinger vedrørende køretøjets sikkerhed og pålidelighed, herunder dæk- og fælgstørrelser, dækoppumpning og -tryk samt betingelserne for montering og opbevaring af dæk.

Ingen af de garantier, der er angivet i denne artikel, tager højde for fejl på grund af monteringsfejl, normal slitage af Produkterne, konsekvenser af forkert brug af Produkterne eller forringelse af Produkterne på grund af Kundens eller en af dennes ansattes forsømmelse.

Sælgeren yder ingen garanti for eventuelle fejl i Produkterne, der direkte er forårsaget af en Montagestation valgt af Kunden.

10.2 GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

10.2.1 Overensstemmelse af Produkter

Sælgeren leverer til Forbrugeren Produkter, der opfylder kravene angivet i Artikel 10.2.2, 10.2.3 og 10.2.4.

10.2.2 Subjektive kriterier for overensstemmelse

For at være i overensstemmelse med Salgskontrakten skal Produkterne blandt andet:

 • svare til beskrivelsen, typen, mængden og kvaliteten og have funktionalitet, kompatibilitet, interoperabilitet og andre egenskaber som forudsat i Salgskontrakten;
 • være egnede til det specifikke formål, som Forbrugeren har søgt, og som denne har meddelt Sælgeren senest ved indgåelsen af Salgskontrakten, og som Sælgeren har accepteret;
 • leveres med alt tilbehør og alle instruktioner, herunder installationsinstruktioner, som forudsat i Salgskontrakten; og
 • leveres med opdateringer som forudsat i Salgskontrakten.
10.2.3 Objektive kriterier for overensstemmelse

(i) Ud over at opfylde alle overensstemmelseskrav fastsat i kontrakten, skal Produkterne:

 1. være egnede til de formål, som normalt ville blive anvendt til varer af samme type, under hensyntagen til eventuelle bestemmelser i EU-lovgivningen og national lovgivning samt eventuelle eksisterende tekniske standarder eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, specifikke adfærdskodekser, der gælder for den pågældende sektor;
 2. om nødvendigt, have kvaliteten af en prøve eller model, som sælgeren har stillet til rådighed for Forbrugeren før kontraktens indgåelse, og svare til beskrivelsen af denne prøve eller model;
 3. om nødvendigt, leveres med tilbehør, herunder emballage og installationsinstruktioner eller andre instruktioner, som Forbrugeren med rimelighed kan forvente at modtage; og
 4. være i mængde og have kvaliteter og andre egenskaber, herunder hvad angår holdbarhed, funktionalitet, kompatibilitet og sikkerhed, som er normale for varer af samme type og som Forbrugeren med rimelighed kan forvente, under hensyntagen til Produktets art og under hensyntagen til eventuelle offentlige udtalelser fra Sælgeren eller andre personer højere oppe i transaktionskæden eller på vegne af Sælgeren eller sådanne personer, herunder producenten, især i reklamer eller på etiketten.

(ii) Sælgeren er ikke bundet af de offentlige udtalelser nævnt i (i), punkt d), hvis han kan bevise:

 1. at han ikke havde og rimeligt ikke kunne have kendskab til den pågældende offentlige udtalelse;
 2. at den offentlige udtalelse var blevet rettet på samme måde som den oprindelige udtalelse var blevet fremsat eller på en tilsvarende måde, på tidspunktet for kontraktens indgåelse; eller
 3. at beslutningen om at købe Produkterne ikke kunne have været påvirket af den offentlige udtalelse.

(iii) Der foreligger ikke en mangel på overensstemmelse i henhold til (i), hvis Forbrugeren på tidspunktet for Salgskontraktens indgåelse specifikt blev informeret om, at en bestemt egenskab ved Produkterne afveg fra de objektive overensstemmelseskriterier fastsat i (i), og Forbrugeren udtrykkeligt og separat accepterede denne afvigelse, da han indgik Salgskontrakten.

10.2.4 Forkert installation af Produkter

Enhver mangel på overensstemmelse, der skyldes forkert installation af Produkterne, anses for at være en mangel på overensstemmelse af Produkterne, hvis:

 1. installationen er en del af Salgskontrakten og er blevet udført af Sælgeren eller under dennes ansvar; eller
 2. installationen, som skulle være udført af Forbrugeren, er blevet udført af denne, og den forkerte installation skyldes mangler i installationsinstruktionerne leveret af Sælgeren.
10.2.5 Sælgerens ansvar

Sælgeren er ansvarlig over for Forbrugeren for enhver mangel på overensstemmelse, der eksisterer på leveringstidspunktet for Produktet og som viser sig inden for to (2) år fra dette tidspunkt, uden at det berører en længere periode fastsat af Forbrugerens nationale lovgivning, som Forbrugeren opfordres til at konsultere.

10.2.6 Bevisbyrde

Enhver mangel på overensstemmelse, der viser sig inden for et (1) år fra det tidspunkt, hvor Produkterne blev leveret, antages at have eksisteret på leveringstidspunktet for Produkterne, medmindre det modsatte bevises, eller medmindre denne formodning er uforenelig med Produktets art eller manglens art på overensstemmelse. Den nævnte periode gælder uden at det berører en længere periode fastsat af Forbrugerens nationale lovgivning, som Forbrugeren opfordres til at konsultere.

10.2.7 Notifikation

Forbrugerens nationale lovgivning kan fastsætte, at Forbrugeren for at kunne gøre brug af sine rettigheder skal informere Sælgeren om en mangel på overensstemmelse inden for en bestemt frist fra den dato, hvor han konstaterede denne mangel. Forbrugeren opfordres til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.2.8 Forbrugerens retsmidler ved mangel på overensstemmelse

(i) I tilfælde af mangel på overensstemmelse har Forbrugeren ret til at få Produkterne bragt i overensstemmelse, til en forholdsmæssig prisreduktion eller til ophævelse af Salget, på de betingelser, der er angivet i denne artikel.

(ii) For at opnå overensstemmelse af Produkterne kan Forbrugeren vælge mellem reparation og udskiftning, medmindre det valgte middel er umuligt, eller hvis det i forhold til det andet middel ville pålægge Sælgeren omkostninger, der ville være uforholdsmæssige, under hensyntagen til alle omstændigheder, herunder:

 1. værdien af Produkterne uden mangel på overensstemmelse;
 2. betydningen af manglen på overensstemmelse; og
 3. den eventuelle mulighed for at vælge det andet middel uden større ulempe for Forbrugeren.

(iii) Sælgeren kan nægte at bringe Produkterne i overensstemmelse, hvis reparation og udskiftning viser sig umulige, eller hvis det ville pålægge ham omkostninger, der ville være uforholdsmæssige, under hensyntagen til alle omstændigheder, herunder dem, der er nævnt i (ii), punkter a) og b).

(iv) Forbrugeren har ret til enten en forholdsmæssig prisreduktion i overensstemmelse med Artikel 10.2.10 eller til ophævelse af Salgskontrakten i overensstemmelse med artikel 10.2.11, i hvert af følgende tilfælde:

 1. Sælgeren har ikke udført reparationen eller udskiftningen, eller om nødvendigt, har ikke udført reparationen eller udskiftningen i overensstemmelse med Artikel 10.2.8, (ii) og (iii), eller Sælgeren har nægtet at bringe Produkterne i overensstemmelse i overensstemmelse med (iii) i denne artikel;
 2. en mangel på overensstemmelse viser sig på trods af Sælgerens forsøg på at bringe Produkterne i overensstemmelse;
 3. manglen på overensstemmelse er så alvorlig, at den berettiger til en øjeblikkelig prisreduktion eller en øjeblikkelig ophævelse af Salgskontrakten; eller
 4. Sælgeren har erklæret, eller det fremgår klart af omstændighederne, at Sælgeren ikke vil bringe Produkterne i overensstemmelse inden for en rimelig frist eller uden større ulempe for Forbrugeren.

(v) Forbrugeren har ikke ret til ophævelse af kontrakten, hvis manglen på overensstemmelse kun er mindre. Bevisbyrden for, om manglen på overensstemmelse er mindre eller ej, påhviler Sælgeren.

(vi) Forbrugeren har ret til at suspendere betalingen af restbeløbet af prisen eller en del af denne, indtil Sælgeren har opfyldt de forpligtelser, der påhviler ham i henhold til garantien. Der kan være fastsat særlige betingelser for udøvelsen af retten til at suspendere betalingen i Forbrugerens nationale lovgivning, som Forbrugeren opfordres til at konsultere.

(vii) Forbrugerens nationale lovgivning kan regulere spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang det forhold, at Forbrugeren bidrager til manglen på overensstemmelse, påvirker hans ret til retsmidler. Forbrugeren opfordres derfor til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.2.9 Reparation eller udskiftning af Produkter

(i) En reparation eller udskiftning udføres:

 1. uden omkostninger;
 2. inden for en rimelig frist fra det tidspunkt, hvor Sælgeren blev informeret af Forbrugeren om manglen på overensstemmelse; og
 3. uden større ulempe for Forbrugeren, under hensyntagen til Produktets art og det formål, som Forbrugeren søgte.

(ii) Når det er nødvendigt at afhjælpe manglen på overensstemmelse ved reparation eller udskiftning af Produkterne, stiller Forbrugeren Produkterne til rådighed for Sælgeren. Sælgeren tager de udskiftede Produkter tilbage for egen regning.

(iii) Når en reparation kræver fjernelse af Produkter, der var blevet installeret i overensstemmelse med deres art og formål, før manglen på overensstemmelse opstod, eller når disse Produkter skal udskiftes, omfatter forpligtelsen til at reparere eller udskifte Produkterne fjernelse af de ikke-overensstemmende Produkter og installation af udskiftede eller repareret Produkter, eller dækning af omkostningerne til fjernelse og installation.

(iv) Forbrugeren er ikke forpligtet til at betale for den normale brug, han har haft af de udskiftede Produkter i perioden før deres udskiftning.

10.2.10 Prisreduktion

Prisreduktionen er proportional med forskellen mellem værdien af de Produkter, som Forbrugeren har modtaget, og værdien, som Produkterne ville have haft, hvis de havde været i overensstemmelse.

10.2.11 Ophævelse af Salget

(i) Forbrugeren udøver sin ret til ophævelse af Salget ved at sende en erklæring til sælgeren, der angiver hans beslutning om at udøve sin ret til ophævelse af Salgskontrakten.

(ii) Når manglen på overensstemmelse kun vedrører visse af de Produkter, der er leveret i henhold til Salgskontrakten, og der er grundlag for ophævelse af Salgskontrakten i henhold til Artikel 10.2.7, kan Forbrugeren kun udøve sin ret til ophævelse af Salgskontrakten med hensyn til disse Produkter, og med hensyn til ethvert andet Produkt, som han har erhvervet samtidig med de ikke-overensstemmende Produkter, hvis man ikke med rimelighed kan forvente, at Forbrugeren accepterer kun at beholde de overensstemmende Produkter.

(iii) Når Forbrugeren udøver sin ret til ophævelse af Salgskontrakten i sin helhed eller, i overensstemmelse med (ii), med hensyn til visse af de Produkter, der er leveret i henhold til Salgskontrakten:

 1. forbrugeren returnerer Produkterne til Sælgeren for dennes regning; og
 2. Sælgeren refunderer Forbrugeren den betalte pris for Produkterne straks efter modtagelsen af Produkterne eller bevis for deres returnering leveret af Forbrugeren.

Til formålet med dette afsnit kan den nationale lovgivning for Forbrugeren fastsætte betingelserne for restitution og tilbagebetaling. Forbrugeren opfordres derfor til at konsultere sin nationale lovgivning om dette punkt.

10.3 GARANTI FOR SKJULTE FEJL

Uden at det berører den lovpligtige overensstemmelsesgaranti nævnt i Artikel 10.2, kan Forbrugerkunden være berettiget til at drage fordel af nationale regler, der ikke specifikt regulerer forbrugerkontrakter, og som fastlægger særlige retsmidler for visse typer af fejl, der ikke var synlige på tidspunktet for købskontraktens indgåelse, nemlig de nationale bestemmelser, der kan fastsætte særlige regler vedrørende sælgerens ansvar i tilfælde af skjulte fejl. Forbrugeren opfordres til at konsultere sin nationale lovgivning om dette emne.

Erhvervskunden eller Ikke-Erhvervskunden kan drage fordel af eventuelle garantier fastsat af andorransk ret.

10.4 KOMMERCIEL GARANTI

Sælgeren tilbyder Kunden at tilknytte en kommerciel garanti kaldet "Garanti Dæk Plus" til sin Ordre under visse betingelser gennem den kommercielle garantikontrakt, som er tilgængelig her.

Denne kommercielle garanti gælder uden at berøre Forbrugerens ret til at drage fordel af den lovpligtige overensstemmelsesgaranti nævnt i Artikel 10.2 eller nationale bestemmelser vedrørende garanti for skjulte fejl nævnt i Artikel 10.3.

I tilfælde af at Erhvervskunden eller Ikke-Erhvervskunden tegner den kommercielle garanti, gælder denne uden at berøre Erhvervskundens eller Ikke-Erhvervskundens ret til at drage fordel af eventuelle garantier fastsat i andorransk ret.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

Medmindre en Parts manglende opfyldelse er endelig, skyldes erstatning kun, hvis den skyldige Part forinden er blevet pålagt at opfylde inden for en rimelig frist. Den skyldige Part dømmes, om nødvendigt, til at betale erstatning enten på grund af manglende opfyldelse af forpligtelsen eller på grund af forsinkelse i opfyldelsen, hvis det ikke kan bevises, at opfyldelsen blev forhindret af Force Majeure. Den skyldige Part er kun ansvarlig for de skader og interesser, der var forudset eller kunne forudses ved kontraktens indgåelse, medmindre manglende opfyldelse skyldes grov forsømmelse eller bedrageri. Selv i tilfælde af at kontraktens manglende opfyldelse skyldes grov forsømmelse eller bedrageri, omfatter erstatningen kun det, der er en umiddelbar og direkte følge af manglende opfyldelse.

12. FORSIKRING

Sælgeren er forsikret for sin erhvervsansvar, der opstår fra hans aktivitet og som følge af personskade, materiel og immateriel skade forvoldt på tredjeparter før eller efter levering af et produkt eller fuldførelsen af en arbejdsydelse.

Denne forsikring er tegnet hos selskabet AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Frankrig).

Den geografiske dækning af denne forsikring strækker sig til hele verden med undtagelse af (i) aktiviteter udført af etablissementer eller permanente installationer, der er beliggende uden for Frankrig, Andorra og Monaco; (ii) eksport til USA og Canada; (iii) ydelser eller arbejde udført af forsikringstageren eller på dennes vegne på territorierne i USA og Canada, herunder organisation af messer, udstillinger eller shows.

13. FORCE MAJEURE

I tilfælde af Force Majeure, der medfører en endelig hindring for den skyldige Part, ophæves Kontrakten automatisk, og Parterne er fritaget for deres forpligtelser.

I tilfælde af Force Majeure, der medfører en midlertidig hindring, suspenderes opfyldelsen af forpligtelsen, medmindre den forsinkelse, der deraf følger, berettiger ophævelsen af Kontrakten.

Umuligheden af at opfylde en kontraktlig forpligtelse af en Part fritager denne Part i tilsvarende omfang, når den skyldes Force Majeure, og den er endelig, medmindre den har aftalt at påtage sig ansvaret, eller den forinden er blevet pålagt at opfylde.

14. PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som Sælgeren indsamler om Kunden i forbindelse med Salget, behandles automatisk, hvor Sælgeren alene definerer midlerne og formålet og dermed er ansvarlig for denne behandling i henhold til artikel 3.4 i den andorranske lov 15/2003 af 18. december 2003 om beskyttelse af personoplysninger (herefter "LQPD").

Kunden opfordres til at konsultere Privatlivspolitikken og siden Cookie på Sitet for at lære om betingelserne for, hvordan personoplysninger behandles og opbevares af Sælgeren.

15. KONTRAKTDOKUMENTER

Kontrakten består af følgende kontraktdokumenter:

 1. disse Generelle Salgsbetingelser;
 2. Ordrebekræftelsen;
 3. Leveringssedlen;
 4. Fakturaen for Salget.

I tilfælde af modstrid eller uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i to af dokumenterne, vil bestemmelsen i det højere rangerende dokument have forrang (fx: Faktura for Salget har forrang over Leveringssedlen; Leveringssedlen har forrang over Ordrebekræftelsen; Ordrebekræftelsen har forrang over Generelle Salgsbetingelser).

Ingen bemærkninger foretaget af Kunden, dennes ansatte eller repræsentant på Leveringssedlen ud over dennes underskrift vil blive betragtet som kontraktmæssige uden Sælgerens accept.

Alle ovennævnte kontraktdokumenter repræsenterer det fulde omfang af aftaler mellem Parterne. Disse kontraktdokumenter erstatter og annullerer alle tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler vedrørende Salget.

Parterne er enige om at bære risikoen for enhver uforudsigelig ændring i omstændigheder, der ville gøre det for byrdefuldt for hver af Parterne at opfylde deres forpligtelser i henhold til Kontrakten.

16. OVERSKRIFTER

Overskrifterne anvendt i de Generelle Salgsbetingelser er kun tilvejebragt af bekvemmelighedshensyn og skal ikke bidrage til at påvirke betydningen eller strukturen af bestemmelserne i de Generelle Salgsbetingelser.

I tilfælde af fortolkningssværigheder mellem nogen af overskrifterne øverst i klausulerne og nogen af klausulerne, vil overskrifterne blive erklæret ikke-eksisterende.

17. GYLDIGHED

Hvis en eller flere bestemmelser i de Generelle Salgsbetingelser skulle blive erklæret ugyldige, ikke skrevne eller ikke håndhævelige i henhold til en lov, en forordning eller som følge af en endelig afgørelse fra en kompetent domstol, skal denne eller disse bestemmelse(r) betragtes som adskillelige fra de Generelle Salgsbetingelser. De øvrige bestemmelser i de Generelle Salgsbetingelser vil blive betragtet som gyldige og forblive i kraft, medmindre en af Parterne kan påvise, at den eller de annullerede bestemmelse(r) er af væsentlig og afgørende karakter, uden hvilken de ikke ville have indgået kontrakten.

18. TOLERANCER

Det forhold, at en af Parterne ikke påberåber sig en misligholdelse af den anden Parts forpligtelser i henhold til Kontrakten, kan ikke fortolkes som et frasigelse af retten til at kræve opfyldelse af den pågældende forpligtelse i fravær af forældelse.

19. MODERATIONSPOLITIK

Sælgerens politik for moderation af online anmeldelser kan tilgås her.

20. REKLAMATION

I tilfælde af en reklamation opfordres Kunden til at kontakte Sælgeren via formularen, der kan tilgås her.

I forbindelse med enhver reklamation opfordres Kunden til at angive sit Ordrenummer.

Sælgeren vil gøre sit bedste for at besvare enhver reklamation hurtigst muligt.

Muligheden for at indgive en reklamation fra Kunden sker uden at det påvirker hans ret til at henvende sig til forbrugerombudsmanden under de betingelser, der er angivet i Artikel 21, eller enhver kompetent domstol.

21. MÆGLING

I henhold til artikel 14.1 i Forordning (EU) nr. 524/2013 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013, informeres du om muligheden for at benytte Online Tvistbilæggelsesplatformen (OTB) stillet til rådighed af Europa-Kommissionen og tilgængelig på følgende adresse:Online Tvistbilæggelse.

22. GÆLDENDE LOV

Kontraktforholdet mellem Sælgeren og Forbrugerkunden, der er placeret på territoriet i Den Europæiske Union, er reguleret af lovgivningen i det medlemsland, hvor sidstnævnte er etableret, med hensyn til beskyttelse i henhold til forbrugerrettighederne i det pågældende medlemsland.

Da oplysningerne relateret til Ordren behandles elektronisk af Sælgerens maltesiske etablering, vil maltesisk lov finde anvendelse i forhold til behandling af personoplysninger.

For alle andre spørgsmål, der ikke er omfattet af de to ovenstående bestemmelser, vil andorransk lov subsidiært blive anvendt.

Fortsæt med at browse uden at acceptere >
Om cookies og andre trackere
Grip500.dk (GRIP500) og dennes partnere (Google, Hotjar, Microsoft) bruger cookies og andre trackere (webstorage) for at sikre, at webstedet fungerer korrekt, lette din navigation, udføre statistiske målinger og tilpasse dennes annoncekampagner. Cookies og andre trackere, der er gemt på din enhed, kan indeholde personlige data. Vi placerer ikke cookies eller andre trackere uden dit informerede samtykke, undtagen dem, der er nødvendige for driften af ​​webstedet. Vi gemmer dit valg i 6 måneder. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at gå til siden med cookies og andre trackere. Du kan vælge at fortsætte med at browse uden at acceptere deponering af cookies eller andre trackere. Afvisning forhindrer ikke adgang til tjenesterne GRIP500. For mere information, inviterer vi dig til at konsultere siden om cookies og andre trackere.
Personaliser cookies
LiveChat
Der er sket en fejl, prøv venligst igen eller kontakt os hvis det ikke løses.