Generelle salgsbetingelser

GRIP500 SLU er en uafhængig tjenesteudbyder (i det følgende benævnt "Tjenesteudbyder"), der stiller sin proprietære platform til rådighed for AD TYRES INTERNATIONAL SLU, som er et selskab, der er oprettet under Andorransk lov i form af "societat limitada unipersonal" med en kapital på 1.000.000 euro, og er registreret i registeret over handel og virksomheder i Andorra under nummeret 16339, hvis hovedkontor er placeret på C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, tlf.: +376 810 888, (herefter kaldet "Sælger").

1. DEFINITIONER

Alle almindelige navne, hvis første bogstav står med stort i dette dokument, har den tildelte definition i denne artikel.

 • Ordrebekræftelse betyder den svar-e-mail, der er sendes af Sælgeren til Kunden, som følge af Kundens Bekræftelse af ordren og indeholder opsummeringen af Ordren, de generelle salgsbetingelser, som gælder for den relevante Faktura og den tilsvarende salg.
 • Ordreformular er det dokument, der opsummerer de Produkter, som Kunden har valgt, og tager forbehold for valideringen af sidstnævnte på Hjemmesiden, for at man kan færdigbehandle Ordren.
 • Følgeseddel betyder det dokument, der leveres til Kunden af Transportøren ved levering af ordren, mod Kundens underskrift, der kvitterer for leveringen af Ordren og den perfekte tilstand af det eller de pågældende Produkt(er) og fraværet af mangler.
 • Force Majeure-sag benytter definitionen, som er nævnt iArtikel 12.
 • Generelle salgsbetingelser betyder Sælgerens aktuelle, generelle salgsbetingelser, som Kunden skal acceptere, for at man kan udføre dennes Ordre.
 • Kunde betyder enhver person eller virksomhed, der handler som Forbruger, Ikke-Erhvervsdrivende eller Erhvervsdrivende, som tilgår Hjemmesiden med det formål at lægge en Ordre.
 • Ordre betyder det/de Produkt(er), som Kunden bestiller ifm. hvert købsforhold på Hjemmesiden.
 • Forbruger betyder en Kunde, en fysisk person, der handler med formål, der ikke er omfattet af dennes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktiviteter.
 • Kontrakt betyder alle kontraktlige dokumenter, der definerer Parternes rettigheder og forpligtelser ifm. ethvert Salg, der er nævnt iArtikel 15.
 • Leveringsdato betyder den faktiske leveringsdato for Kundens Ordre, der er angivet på Leveringsformularen.
 • Fortrydelsesperiode betyder den periode, der er nævnt iArtikel 9.
 • Faktura betyder den Faktura, der sendes til Kunden ifm. Ordrebekræftelsen.
 • Leverandør betyder en tredjepart i Kontrakten, der er i besiddelse af Produktet eller Produkterne i Kundens Ordre.
 • Ikke Erhvervsdrivende betyder en Kunde, en fysisk person, der handler med formål, der ikke er omfattet af dennes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktiviteter.
 • Produkttilbud betyder det tilbud, der er offentliggjort på Sælgers ansvar på en af dennes ressourcer, og især på dennes Hjemmeside, der er dedikeret til Salg af et bestemt Produkt og også i særdeleshed fotografier samt Produktets egenskaber og pris.
 • Part(er) betyder, i ental, Kunden eller Sælgeren hver for sig og, i flertal, Kunden og Sælgeren samlet.
 • Pris angiver den samlede pris, som angives i Artikel 3 som Kunden accepterer at betale ifm. Ordren.
 • Produkt(er) betyder de dæk eller tilknyttede Produkter (fælge, kæder osv.), Sælgeren tilbyder på Hjemmesiden.
 • Erhvervsdrivende betyder en Kunde, en fysisk eller juridisk person, offentlig eller privat, der handler ifm. dennes kommercielle, industrielle, håndværksmæssige, liberale eller landbrugsmæssige aktiviteter, inkl. når denne handler på vegne af en anden Erhvervsdrivende eller i dennes navn.
 • Hjemmeside betyder Sælgers Hjemmeside, som er tilgængelig på grip500.dk.
 • Monteringsstation(er) betyder de værksteder, der er angivet på Hjemmesiden (https://www.grip500.dk/montering), hvor Kunden kan få leveret sin Ordre og få sine Produkter monteret.
 • Transportør betyder det transportfirma, der er valgt af Leverandøren eller Sælgeren mht. transporten og levering af Ordren til den adresse, der er angivet af Kunden eller til den her valgte Monteringsstation.
 • Sælger betyder den person, der er nævnt i præamblen.
 • Salg betyder den juridiske transaktion, der er indgået mellem Sælgeren og Kunden, hvorved den første er forpligtet til at levere Ordren og den anden til at betale Prisen.

2. OBJEKT OG ACCEPT

Salgsbetingelserne er beregnet til, uden begrænsning, at styre alt Salg, der gennemføres via Sælgers Hjemmeside og til at definere kontraktforholdet mellem Sælgeren og Kunden med hensyn til hver Ordre.

Salgsbetingelserne gælder og erstatter alle andre aftaler, forpligtelser, erklæringer, løfter, hensigter, dokumentationer eller oplysninger, der tidligere er indgået mellem parterne med hensyn til Ordren.

Bekræftelsen af enhver Ordre fra en Kunde er strengt underlagt forudgående accept uden begrænsninger eller forbehold over for samtlige salgsbetingelser, der samtidig gælder på Hjemmesiden, hvor accepten manifesteres ved at sætte kryds i afkrydsningsfeltet med et museklik i boksen til venstre for følgende "Jeg har læst og accepteret uden begrænsning eller forbehold samtlige de generelle salgsbetingelser, der gælder for min ordre".

Salgsbetingelserne er tilgængelige på Hjemmesiden og overføres til Kunden på et holdbart medium som en vedhæftet fil til Ordremodtagelsen.

Kontrakten anses for at være indgået mellem Parterne fra datoen for Sælgerens udstedelse af Ordrebekræftelsen.

Kunden informeres om, at indgåelsen af Kontrakten for ham indebærer forpligtelsen til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

3. Pris.

Hvert Produkttilbud ledsages af enhedsprisen i euro og omfatter alle skatter/gebyrer/moms Inkl. moms

Ifølge Artikel 19 nedenfor er alle Ordrer underlagt lovene fra Fyrstendømmet Andorra, hvor Ordrerne anses for at være foretaget på det område, hvor Sælgeren har sit hjemsted. Derfor inkluderer Prisen i Produkttilbuddet sandsynligvis et hvilken som helst miljøbidrag, der gælder i Fyrstendømmet Andorra.

Sælger forbeholder sig retten til at ændre sine priser til enhver tid. Kunden informeres om, at prisen på Produkttilbuddene sandsynligvis kan variere flere gange om dagen. De priser, der anvendes på en ordre, er dem, der vises på Hjemmesiden samtidig med den endelige bekræftelse af Ordren i betydningen i Artiklen 5.4.

I forbindelse med visse produkttilbud, stiller Sælgeren et værktøj til rådighed for Kunden, der kan sammenligne priserne med nogle af dennes konkurrenter. For at kende den dato, hvor prisen hos konkurrenten blev undersøgt af Sælgeren, opfordres Kunden til at placere sin mus over den pågældende Pris, for at få vist en tekstboble, der angiver dato og tidspunkt for Sælgerens indhentning af den konkurrerende pris.

Ordrens samlede Pris består af:

 • den samlede sum af priserne for det antal af produkter og tjenester, som Kunden har valgt; og
 • eventuelle forsendelsesomkostninger (undtagen de gratis forsendelsesomkostninger, som tilbydes under visse betingelser).

Sælgeren forbliver fuldt ud ejer af produkterne i en ordre indtil den fulde betaling af Prisen.

4. PRODUKTER

4.1 Produktegenskaber

Produkternes væsentligste egenskaber og pris er angivet i hvert Produktudbud, der offentliggøres på hjemmesiden. Hjemmesiden. Disse elementer omfatter kontraktlige oplysninger, der binder Sælgeren ved indgåelse af Kontrakten med Kunden og med forbehold for tilgængeligheden på lageret af de pågældende produkter.

Produkttilbuddet kan eventuelt illustreres med et billede eller mærkerne på dækkene forbrugsmærker). Disse elementer udgør en rent vejledende information og vedrører ikke det kontraktmæssige område.

Hvert dæk har et DOT-nummer på siden, der er sammensat som følger:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9: Koden fra fabrikken, hvor dækket blev fremstillet
 • 4W: Producentens egen størrelsesskode
 • HWNX: Valgfri kode, der er specifik for producenten
 • 3903: dækkets fremstillingsdato svarer til den 39. uge i året 2003.

Ethvert dæk, der er mindre end seksogtredive (36) måneder gammelt ift. fremstillingen, betragtes som nyt. Derfor accepterer Sælgeren ikke noget krav, der er baseret på alderen, hvis dækkets DOT angiver, at dækkets alder er under eller lig med seksogtredive (36) måneder.

4.2 Produkternes tilgængelighed

Angivelsen af tilgængeligheden af et produkt i det tilsvarende Produkttilbud, der er markeret "PÅ LAGER" er rent vejledende information, som er underlagt daglige transaktionsstrømme og -mængder.

Hvis Produktet(-erne) er udsolgt, vil Sælgeren informere Kunden og tilbagebetale sidstnævnte med det samme betalingsmiddel, der er brugt ifm. Ordren inden for 72 timer efter dennes oplysninger om Produktets manglende tilgængelighed. Hvis en Ordre er delvist utilgængelig, vil Kunden blive tilbagebetalt pro rata ift. det eller de manglende produkt(er).

5. ORDRE

5.1 Adgang til Hjemmesiden

Den offentlige Hjemmeside er tilgængelig for alle besøgende hele året rundt, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, med forbehold for eventuelle afbrydelser, der kræves aht. den tekniske vedligeholdelse, almindelig vedligeholdelse og opdateringer, som Sælgeren vurderer er hensigtsmæssige at udføre og enhver teknisk fejl, der ligger uden for Sælgers kontrol.

Uanset ovenstående, kan Sælger ikke på nogen måde gøres ansvarlig for en eventuel afbrydelse af adgangen til Hjemmesiden, som skyldes dennes host, Kundens internetudbyderen eller Kunden selv eller på grund af en tredjeparts computersystem (vira, logiske bomber, trojanske heste osv.) eller på grund af a Force Majeure. I alle ovennævnte tilfælde frasiger Kunden sig udtrykkeligt og fuldstændigt alle anmodninger om kompensation, som er baseret på afbrydelse eller suspension af adgangen til Hjemmesiden.

Alle omkostninger, som Kunden afholder for at sikre dennes egen adgang til Hjemmesiden, forbliver på dennes egen regning, hvilket især gælder omkostningerne ved dennes computerudstyr, internetabonnement og al software.

5.2 Valg af produkt(er)

Kunden anerkender og accepterer, at Kunden søger og udvælger produkterne under dennes fulde og ensidige ansvar.

For at lette Kundens søgninger, stiller Sælgeren, på dennes Hjemmeside (i) en søgebjælke til rådighed for Kunden, hvor Kunden frit kan indtaste søgeord og (ii) et søgeværktøj, som er baseret på forskellige produktegenskaber, der er omfattet af listen over valg. Den korrekte funktion, interessen, fuldstændigheden og relevansen af disse værktøjer garanteres ikke af Sælgeren.

Det er Kundens ansvar at gøre sig bekendt med hele det Produkttilbud, som Sælgeren tilbyder på Hjemmesiden og at gennemføre de nødvendige undersøgelser af den valgte model og konkurrenterne, for at evaluere relevansen, interessen og egnetheden til dennes behov. Kunden opfordres specifikt til at rådføre sig med disse anmeldelser og lignende dæk, der tilbydes under Produktudbuddet mhp. at vurdere, om det viste produkt sandsynligvis opfylder det givne behov.

Valget af et Produkt udføres ved at klikke på funktionen "Læg i indkøbskurv" efter valget af det ønskede antal.

Denne handling medfører kun det at tilføje det valgte Produkt til Kundens indkøbskurv og skaber ikke nogen købsforpligtelse på dette tidspunkt.

Når Kunden mener, at valget af hans køb er afsluttet, går han bare til "Indkøbskurven," for at tjekke at valget af Produkter og antal er korrekt og for at se den samlede Pris som er forbundet med Ordren.

Før den endelige bekræftelse af Ordren, kan Kunden til enhver tid ændre indholdet i indkøbskurven.

5.3 Oprettelse og brug af kundekontoen

For at afslutte Ordren, skal Kunden oprette sin personlige konto (hvis dette ikke allerede er gjort ifm. en tidligere Ordre). Til dette formål skal Forbrugeren og den ikke-erhvervsdrivende angive en gyldig e-mailadresse og konfigurere en adgangskode og erklære dennes identitet, telefonnummer og adresse. Den Erhvervsdrivende skal oprette en "Erhvervskonto" ved at angive en gyldig e-mailadresse og konfigurere en adgangskode samt erklære sit navn, fornavn, firmanavn, telefonnummer og adresse.

Alle personlige oplysninger fra Kunderne indsamles og behandles til det formål og på de betingelser, der er specificeret i Artikel 14 nedenfor.

Kunden forpligter sig til at give ægte og ærlige oplysninger og informere Sælgeren om eventuelle ændringer vedrørende disse. Der findes en oversigt over de givne oplysninger på Hjemmesiden. Manglende levering af de anmodede oplysninger svarer til at Kunden afviser oprettelsen af en konto og forhindrer valideringen af ordren.

Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl ved registreringen af dataene og de konsekvenser, det vil medføre,. som fx en forsinkelse og/eller en leveringsfejl I denne sammenhæng er alle omkostninger, der afholdes til ordrens returnering, fuldt ud Kundens ansvar.

Kunden er ansvarlig for at bevare fortroligheden og sikkerheden af dennes konto og adgangskode samt for at begrænse adgangen til sit udstyr. Kunden er alene ansvarlig for enhver brug og aktiviteter, som udføres fra dennes konto. Kunden skal straks underrette Sælgeren, hvis han har grund til at tro, at en uautoriseret tredjepart er i stand til at bruge dennes konto.

Sælgeren forbeholder sig retten til, uden forsinkelse eller kompensation, at deaktivere Kundens konto i tilfælde af en overtrædelse af de givne, generelle betingelser og svigagtig eller ulovlig brug af kontoen, foretaget af Kunden eller tredjepart.

Kunden kan deaktivere sin konto ved at informere Sælgeren om denne beslutning via e-mail til adressen https://www.grip500.dk/kontak/. Sælgeren deaktiverer kontoen inden for en maksimal periode på tooghalvfjerds (72) timer efter modtagelsen af denne e-mail.

5.4 Bekræftelse af Ordren

Efter at have godkendt sin kurv, oprettet sin konto, indtastet leveringsadressen, valgt betalingsmiddel, opfordres Kunden til endeligt at bekræfte dennes ordre ved at foretage sin betaling. Resultatet af denne operation er underlagt forudgående accept af disse vilkår og betingelser (se ovenfor).

Den endelige validering af ordren har den virkning, at Kunden forpligtes til at betale Prisen til fordel for Sælgeren.

5.5 Annullering af Ordren

Efter den endelige bekræftelse af ordren, har Kunden mulighed for at anmode om annullering, forudsat at produkterne i ordren endnu ikke er leveret til transportøren. I sidstnævnte tilfælde, kan Ordren ikke annulleres, og Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig. Uanset fraværet af muligheden for at annullere ordren, har Kunden ret til at nægte at modtage levering i overensstemmelse med Artikel 8.3 eller udøve fortrydelsesretten jfr. betingelserne i n 9.

For at anmode om annullering af ordren, skal Kunden gå til sit private område og vælge den ordre, som denne ønsker at annullere og åbne en reklamation til vores support via en ticket.

Så snart Sælgeren gøres bekendt med annulleringen, refunderes Kunden inden for højst ti (10) arbejdsdage, som regnes fra Sælgers bekræftende e-mail og via den samme betalingsmåde, som blev brugt af Kunden ifm. ordren.

6. BETALINGSBETINGELSER

Betaling forfalder straks ved ordren, som først behandles af Sælgeren efter modtagelse af Kundens fuldstændige betaling. Sælgeren forbeholder sig retten til at annullere ordren ved manglende af betaling fra Kunden med en frist på 24 timer efter Ordrens bekræftelse.

Kunden kan betale sin ordre med følgende betalingsmidler:

 • kreditkort;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius; eller
 • SEPA-overførsel (med mulighed for automatiske debiteringer for Erhvervskunder).

Kunden påtager sig konsekvenserne af enhver indtastningsfejl under betalingsproceduren og enhver afvigelse eller funktionsfejl mht. betalingsmidlerne og -måden.

I tilfælde af forsinket betaling, for enhver Erhvervsdrivende, ud over gebyrer for forsinket betaling, vil ethvert beløb, der ikke er betalt på forfaldsdatoen, automatisk resultere i betalingen af en fast gebyr på 40 euro, der skal betales for inddrivelsesomkostningerne. Renterne ved forsinket betaling beregnes ved forfald til ECB’s rente plus 10 point, uden forudgående varsel.

Efter hver betaling, uanset betalingsmåde, får Kunden en bekræftende e-mail.

6.1 Betaling med kreditkort

Sælgeren accepterer kun betaling med kreditkortene Visa, Mastercard eller Maestro.

Den sikre online-betaling med kreditkort gennemføres af en betalingsudbyder.

Alle faser af betalingen med kreditkort er underlagt betalingssystemet HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, som er fuldt krypteret og beskyttet. Den anvendte protokol er SSL, som er koblet til bankens system (protokol 3D secure).

Det betyder, at oplysningerne, der er relateret til ordren og kreditkortnummeret ikke sendes, så de let kan aflæses via internettet. Kreditkortnummeret udskrives ikke på papir, faktura, regning eller anden fortegnelse.

Sælgeren kender ikke kortnumrene. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT gemmer ikke kortnumre efter at have videresendt betalingstransaktionen til sælgers bank. Så ingen har adgang, hverken via IT eller i trykt form, til køberens kreditkortoplysninger. Risikoen for at få hacket sit kreditkortnummer, når man køber på Sælgers hjemmesider med HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, er næsten lig nul.

Erhvervsdrivende kan også bruge det valgte, automatiske debetsystem GoCardless (gocardless.com) hos Sælgeren. Dette system er fuldt krypteret.

Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at Sælgers ansvar ikke kan gøre gældende på grundlag af en sikkerhedsbrud i ovennævnte betalingssystemer, der er under deres udbyders eget ansvar.

Ved betaling med kreditkort, debiteres transaktionen straks betalingen foretages af Kunden. Forpligtelsen til at betale med kort er uigenkaldelig. Ved at kommunikere sine bankoplysninger ifm. Salget, tillader Kunden Sælgeren at debitere dennes kort det beløb, der svarer til den angivne Pris. Kunden bekræfter at denne er den lovlige ejer af betalingskortet og har ret til at bruge dette. I tilfælde af fejl eller umulighed mht. at debitere kortet, annulleres ordren øjeblikkeligt.

Aktiviteterne i forbindelse med fjernsalgsaftalen afholdes af AD TIRES INTERNATIONAL EU beliggende Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registreringsnummer for virksomheden OC 1277.

6.2 Betaling med Paypal

Kunden, der bruger en betaling via Paypal (www.paypal.com) skal have eller oprette en konto hos denne udbyder (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Transaktioner, der foretages via Paypal, er sikret med 3D-Secure-protokollen. Sælger har ikke på noget tidspunkt adgang til Kundens bankoplysninger.

Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at Sælgers ansvar ikke kan gøre gældende på grundlag af et sikkerhedsbrud på Paypals betalingssystem, som er underlagt det eksklusive ansvar hos selskabet PAYPAL.

6.3 Betaling med bankoverførsel

Kunden kan betale via SEPA-overførsel til Sælgers konto.

For at denne overførsel skal tages i betragtning af Sælgeren, er det vigtigt, at Kunden angiver sit ordrenummer ifm. henvisningen til overførslen eller i det felt, der er beregnet til dette formål. Ordrenummeret og bankoplysningerne vises til Kunden på den side, der er dedikeret til SEPA-overførslen.

Ordren behandles kun efter modtagelse af overførslen og efter validering af denne. Som et resultat, kan den angivne leveringstid variere afhængigt af tidspunktet for modtagelsen af din betaling.

I tilfælde af betaling via bankoverførsel, kan de gebyrer, der anvendes ud over den udstedende bank, muligvis ikke være omfattet af den modtagne betaling.

6.4 Betaling med kreditkort i 4 rater

Den 4-dages betalingsopsætning er tilgængelig under nedenstående betingelser (komplette hjul er ikke inkluderet).

Totalbeløb på bestilling Administrationsgebyr
0.00 kr - 1,450.00 kr 6.90%
1,450.01 kr - 3,700.00 kr 2.41%
3,700.01 kr - 7,500.00 kr 2.39%
7,500.01 kr - 11,000.00 kr 2.36%
11,000.01 kr - 15,000.00 kr 2.33%
15,000.01 kr - 18,000.00 kr 2.29%
18,000.01 kr - 20,000.00 kr 2.24%

Udenlandske kort, eksklusive hævekort, kort med systematisk tilladelse (Electron, Maestro, Cirrus ...) og e-kort accepteres ikke.

Betalingen af dine rater sker med kreditkort eller direkte debitering.

De 4 rater forfalder som følger:

 • Deadline 1 : dagen for din ordre, 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.
 • Deadline 2 : 30 dage efter din ordre, 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.
 • Deadline 3 : 60 dage efter din ordre, 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.
 • Deadline 4 : 90 dage efter din ordre, 1/4 af bestillingsbeløbet, inklusive administrationsgebyrer.

I tilfælde af afvisning af din betaling, giver vi dig 7 dage til at løse din situation uden renter for forsinkelsen, samtidig med at vi bevarer retten til at drage fordel af dine "betalingsmidler". Efter denne frist mister du retten til at drage fordel af "betalingsmulighederner", og hele beløbet forfalder straks. Renterne ved forsinket betaling beregnes ved forfald til ECB’s rente plus 10 point, uden forudgående varsel.

7. EJENDOMSFORBEHOLD

Produkterne i ordren forbliver Sælgers hele og eksklusive ejendom, indtil modtagelsen af Kundens sidste endelige betaling af Prisen.

Under alle omstændigheder, overføres risikoen i forbindelse med ordrens produkter til Kunden eller dennes medarbejdere (og især den eventuelle kundetildelte Monteringsstation) eller dennes repræsentant, så snart de stilles til rådighed, uanset forbehold for ejendomsretten. Råderetten svarer til leveringsdatoen.

8. Leveringsformularen.

Leveringen af Ordren sker efter Kundens valg, udtrykt under Ordren, ved levering af Ordren til en adresse, der er angivet af Kunden eller på adressen hos en af de mange monteringsstationer, der er anført på hjemmesiden, og som Kunden selv har udpeget.

8.1 Forsendelsesomkostninger

Leveringsomkostningerne tilbydes Kunden ved ethvert køb af to (2) identiske produkter. Ved køb af enkelte styk (bildæk, fælge), er leveringsomkostningerne Kundens ansvar, bortset fra motorcykeldæk, hvor forsendelsesomkostninger tilbydes fra det første købte dæk.

8.2 Leveringstid

Kunden informeres, til rent informative formål om, at leveringen i gennemsnit finder sted mellem to (2) og otte (8) hverdage fra modtagelsen af den fulde betaling af Prisen for Ordren. I tilfælde af valg af flere Produkter i den samme Ordre, kan disse muligvis leveres på forskellige dage, uden at dette kan give anledning til noget krav fra Kunden.

Kunden anerkender og accepterer uden forbehold, at ovennævnte frister, såvel som dem, der muligvis er angivet på Hjemmesiden ikke på nogen måde udgør en forpligtelse fra Sælgeren overfor Kunden.

Uanset ovenstående skal Sælgeren levere ordren til Forbrugeren uden unødig forsinkelse og senest tredive (30) dage efter betalingen af Ordren. Efter denne periode kan Forbrugeren hæve Kontrakten, ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen eller skriftligt på et andet holdbart medium, hvis han, på samme vis, har bedt Sælgeren om at foretage leveringen inden for en rimelig yderligere periode, og Sælgeren ikke har gjort dette inden for denne periode. Kontrakten hæves derefter, efter Sælgerens modtagelse af brevet eller meddelelsen, der informerer ham om denne beslutning, medmindre Sælgeren har leveret i mellemtiden.

Ikke desto mindre kan Forbrugeren øjeblikkeligt hæve kontrakten, såfremt Sælgeren nægter at levere ordren eller såfremt han ikke opfylder sin forpligtelse mht. at levere Ordren ved udløbet af den nævnte periode og den dato som Forbrugeren har oplyst som en væsentlig betingelse i Kontrakten. Denne væsentlige betingelse er resultatet af omstændighederne omkring indgåelse af Kontrakten eller en udtrykkelig anmodning fra Forbrugeren inden Kontraktens indgåelse.

Når Forbrugeren hæver Kontrakten på de førnævnte betingelser, skal Sælgeren tilbagebetale Forbrugeren hele det betalte beløb senest fjorten (14) dage fra datoen for Kontraktens ophævelse. Det beløb, som Forbrugeren har betalt, som Sælgeren skal returnere, forhøjes automatisk med ti procent (10%), hvis refusionen foretages senest tredive (30) dage efter denne periode, og med 20 procent (20%) indtil tres (60) dage samt halvtreds procent (50%) derefter.

8.3 Problemer med de leverede produkter

Ifølge Artikel 7 ovenfor, overgår risikoen for tab og skader på Produkterne i Ordren til Kunden fra det øjeblik, hvor sidstnævnte eller en af dennes agenter eller repræsentanter eller den Monteringsstation som er udpeget af Kunden, når denne modtager levering ved underskrivelsen af Følgesedlen.

Kunden, dennes agent eller repræsentant skal kontrollere overensstemmelsen mht. varens tilstand ved leveringen, uanset om den foregår derhjemme eller på en Monteringsstation. Kunden er personlig ansvarlig for at informere og instruere dennes agenter eller repræsentanter mht. at bekræfte Produkternes overensstemmelse.

Kunden, dennes agent eller repræsentant skal underrette transportøren om alle forbehold vedrørende produkterne ved leveringen. Disse forbehold skal nævnes eksplicit og præcist på Følgesedlen, for at gøre dette gældende mellem parterne.

Hvis de produkter, der er omfattet af Ordren, ikke er i overensstemmelse med denne, eller hvis den modtagne pakke er i dårlig stand, kan Kunden nægte leveringen. Denne skal derefter informere Sælgeren, uden forsinkelse, ved at kontakte kundeservice via ticketsystemet.

Kunden anerkender og accepterer, at Sælgeren ikke kan tage noget produkt retur, som har været monteret eller kørt.

I tilfælde af en indsigelse, startes der en sag overfor transportøren mht. de Produkter, der er omfattet af ordren. Kunden vil blive bedt om en kvittering for manglende modtagelse, som er dateret og underskrevet, for at sagen kan startes. I det tilfælde, hvor leveringen finder sted på en monteringsstation, skal Kunden skrive under på kvitteringen for Monteringsstationen.

Fristen for løsning af tvister er mindst ti (10) arbejdsdage og kan vare op til fire (4) uger fra starten af sagen. Disse frister er vejledende for Sælgeren, på grundlag af dennes erfaring og vil på ingen måde være bindende. Under alle omstændigheder er disse frister pålagt af transportselskaberne og Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig herfor.

8.4 Følgeseddel

Transportøren leverer en Følgeseddel til Kunden eller Monteringsstationen, alt efter hvad der er bestilt, mod en underskrift.

Kunden anerkender og accepterer, at en underskrift fra ham, hans agent eller hans repræsentant på en sådan Følgeseddel udgør et ubestrideligt bevis for leveringsdatoen for hele ordren eller, ved levering af separate Produkter fra samme Ordre, de produkter, der er berørt af denne levering.

I mangel af et udtrykkeligt forbehold på Følgesedlen, bekræfter underskrivelsen af den nævnte Følgeseddel Ordrens overensstemmelse samt den perfekte stand af de Produkter, der er omfattet af den nævnte Ordre.

Under alle omstændigheder er det op til Kunden at henvende sig til den Monteringsstation, der er udpeget af denne eller enhver anden agent eller repræsentant, i tilfælde af sidstnævntes uagtsomhed ved underskrivelse af Følgesedlen.

8.5 Specifikke betingelser mht. leveringen til den adresse, som Kunden har angivet

Sælgeren accepterer at levere Ordren til den leveringsadresse, der blev angivet af Kunden på tidspunktet for Ordren. I denne forbindelse forpligter Kunden sig til at give Sælgeren en eksisterende, komplet og præcis adresse på det sted, hvor levering af Ordren er gennemførlig og godkendt. Kunden garanterer Sælgeren hans tilstedeværelse på dette sted eller tilstedeværelsen af en behørigt bemyndiget agent eller repræsentant med henblik på at modtage Ordren. Ellers kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig for forsinkelser af leveringen. I tilfælde af returnering på grund manglende adresse, vil returomkostningerne på femogtyve (25) euro pr. pakke udelukkende være Kundens ansvar.

Hvis Kunden er fraværende ved leveringen, skal han kontakte den transportør, der er ansvarlig for hans pakke med henblik på at aftale en ny leveringsdato eller en returnering til det nærmeste depot. Ellers returneres pakkerne til Sælgers lagre inden for ti (10) arbejdsdage. Returomkostningerne på femogtyve (25) euro pr. Pakke er udelukkende Kundens ansvar og fratrækkes ved tilbagebetalingen af Ordren.

8.6 Specifikke specifikationer mht. levering til en Monteringsstation

I tilfælde af, at Kunden vælger at få Ordren leveret til en Monteringsstation, påtager Kunden sig, undtagen i tilfælde af force majeure, at trække Ordren tilbage inden for tredive (30) kalenderdage efter af have stillet ordreoplysningerne til rådighed for Monteringsstationen.

Ellers forbeholder Sælgeren sig retten til at:

 1. annullere Salget til Kundens eksklusive ulempe, hvilket giver Sælgeren ret til at beholde det fulde betalte beløb; og
 2. opkræve et gebyr på fem euro (€ 5,00) inklusive alle skatter, for hver forsinkelsesdag, beregnet fra datoen for modtagelsen af ordren hos Monteringsstationen.

Så snart Kunden vælger at få leveret sin ordre til en Monteringsstation, forpligter Kunden sig også til at få dækkene monteret på denne Monteringsstation. Monteringsprisen afgøres fuldt og helt af Monteringsstationen, uden sælgers indgriben. Kunden forpligter sig til at respektere dette.

I tilfælde af, at Kunden nægter at lade produkterne montere på den Monteringsstation, hvortil leveringen er sket, har Monteringsstationen ret til at bede Kunden om en rimelig betaling til gengæld for modtagelsen og opbevaringen af produkterne.

Når Kunden beslutter at få sine produkter monteret på en Monteringsstation, kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig for modtagelse, opbevaring, demontering, montering og eventuelle afbalanceringsydelser, der leveres i henhold til Monteringsstationens fulde og eksklusive ansvar.

Oplysninger om monteringsstationer, som fx åbningstider og priser, maksimal monteringsdiameter osv. hører under selve Monteringsstationen. Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig, hvis de anvendte priser og åbningstider adskiller sig fra de oplysninger, der er angivet på hjemmesiden. Kunden er forpligtet til på forhånd at forhøre sig om Monteringsstationens priser og tilgængelighed.

8.7 Afslag på levering ved manglende, effektiv annullering af Ordren

Ved fravær af effektiv annullering af Ordren jfr. betingelserne iArtikel 5.5, har Kunden ret til at nægte levering af pakken, enten på den adresse, han har angivet, eller via Monteringsstationen, som han allerede har instrueret herom.

I dette tilfælde vil ordren blive omdirigeret til Sælgerens eller Leverandørens lagre, og Kunden tilbagebetales efter fradrag af returomkostningerne på 25 euro (25) pr. pakke.

I tilfælde af accept af leveringen, har Forbrugeren ret til at fortryde købet jfr. betingelserne i Artikel 9 nedenfor.

9. RET TIL TILBAGETRÆKNING

Forbrugeren har en periode på fjorten (14) kalenderdage (i det følgende) Fortrydelsesperiode ") mhp. at udøve sin fortrydelsesret, uden at skulle begrunde sin beslutning eller oppebære andre omkostninger end dem, der er omhandlet i denne artikel.

Fortrydelsesperioden løber fra Forbrugens modtagelse af Ordren, dvs. den leveringsdato, som er angivet på følgesedlen. Fortrydelsesperioden starter med begyndelsen af den første time på den første dag efter leveringsdatoen og slutter ved udløbet af den sidste time på den sidste dag af Fortrydelsesperioden. Hvis Fortrydelsesperioden udløber på en lørdag, søndag eller en ferie- eller helligdag, forlænges den indtil næste arbejdsdag.

For at udøve sin fortrydelsesret, skal Forbrugeren informere Sælgeren om sin beslutning om at fortryde købet, ved, inden udløbet af Fortrydelsesperioden, at sende Sælgeren den givne formular, som ses her , behørigt udfyldt, udtrykkende sit utvetydige ønske om at fortryde købet på e-mail. (https://www.grip500.dk/kontak/)

Byrden for at bevise udøvelsen af fortrydelsesretten påhviler Forbrugeren, der opfordres til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at sikre gyldigheden og bevarelsen af dette bevis.

Efter udøvelsen af sin fortrydelsesret på ovennævnte betingelser, er Forbrugeren forpligtet til at returnere ordren eller de produkter, der er berørt af fortrydelsen, senest inden for fjorten (14) kaldenderdage efter meddelelsen om beslutning om at fortryde købet.

Denne tilbagelevering kan foretages efter Forbrugerens valg, enten på egne måder eller gennem Sælgerens mellemand, der varetager tilbageleveringen.

I den første tilfælde af returnering via Forbrugerens midler, skal sidstnævnte på forhånd underrette Sælgeren om denne metode, mhp. at få adressen på det depot, hvortil Produkterne skal returneres. Denne tilbagelevering udføres under Forbrugerens fulde ansvar. Derfor kan Sælgeren ikke holdes ansvarlig, på nogen måde, for noget tab eller nogen skade på produkterne i løbet af dette tilbagelevering.

Sælger refunderer Forbrugeren hele prisen inden for fjorten (14) kalenderdage, regnet fra den faktiske returnering af ordren, eller de produkter, der er berørt af Fortrydelsen eller af beviset på afsendelsen af disse produkter, den givne dato er datoen for den første af disse kendsgerninger.

I det andet tilfælde af returnering via Sælgerens mellemmand, skal Sælgeren tilbagebetale Forbrugeren Prisen med fradrag for omkostningerne ved returneringen, som beregnes på basis af femogtyve (25) euro pr. vare, inden for en periode på fjorten (14) kalenderdage fra den faktiske returnering af Ordren eller de Produkter, der er berørt af Fortrydelsen.

I alle tilfælde skal Ordrens Produkter returneres i deres originale emballage, uden at have være monteret, brugt eller beskadiget. Ellers tilbagebetales Sælgeren ikke Forbrugeren, og sidstnævnte bliver endelig faktureret de ovennævnte returomkostninger.

Sælgeren refunderer Forbrugeren ved hjælp af den samme betalingsmetode, som Forbrugeren har brugt til den indledende transaktion, medmindre Forbrugeren udtrykkeligt aftaler at bruge et andet betalingsmiddel og i det omfang, at refusionen ikke medfører omkostninger for Forbrugeren. Ved en betaling med bankoverførsel, vil Forbrugerens blive anmodet om dennes bankoplysninger.

10. GARANTIER

10.1 Indledende begrænsninger

Kunden er forpligtet til at sikre sig, at de Produkter, han eller hun bestiller, overholder kravene fra producenten af dennes køretøj.

Kunden er også forpligtet til at overholde producentens instruktioner og anbefalinger mht. alt, der vedrører køretøjets sikkerhed og pålidelighed, herunder størrelsen på dæk og fælge, fyldning og dæktryk samt forholdene omkring dækkenes montering og deres opbevaringsbetingelser.

Ingen af de garantier, der er angivet i denne artikel, omfatter mangler, der skyldes en monteringsfejl eller normal slitage af produkterne eller konsekvenserne ved forkert brug af Produkterne eller forringelse af Produkterne ved uagtsomhed fra Kunden eller en af dennes agenter.

Sælgeren yder ingen garanti for eventuelle mangler på Produkterne, som er direkte forårsaget af den ydelse, som Kundens valgte Monteringsstation leverer.

De garantier, der ydes i forbindelse med den givne Artikel 10 er af en varighed på to (2) år fra datoen for Leveringen af Produkter eller Produkterne.

10.2 Indledende ekspertise

Kunden har mulighed for at lade sig rådgive af en ekspert mht. ethvert produkt, som han finder mangelfuld.

Produktet sendes tilbage til producenten for at lade eksperten tjekke det. Returneringen betales af Sælgeren.

Ekspertens vurdering tager mindst tre (3) måneder. Sælgeren foretager ikke nogen erstatning af Produktet eller Produkterne ejheller nogen refusion af Prisen, før der kommer en løsning fra denne ekspert.

Når eksperten afslutter sagen, får Kunden en ekspertrapport, der informerer ham om resultatet af dennes undersøgelser. Sælgeren modtager ikke protester af ekspertens vurdering.

Hvis eksperten afslører en produktionsfejl, refunderes Kunden.

I modsat fald betales ekspertgebyret på femogtredive (35) euro pr. Produkter af Kunden og Produktet/Produkterne returneres enten til Kunden eller destrueres.

10.3 Overensstemmelsesgaranti

Sælgeren forpligter sig til at levere et Produkt eller Produkter, der er i overensstemmelse med Ordren og er ansvarlig for manglende overensstemmelse ved levering og mangler i overensstemmelse som følge af emballagen. Denne overensstemmelsesgaranti gives kun til selve Forbrugeren.

Produktet overholder:

 • At det er egnet til den sædvanlige brug af lignende varer og, hvor det er relevant:
  • at det svarer til den beskrivelse, der er givet af Sælgeren og har de kvaliteter, som denne har præsenteret til Forbrugeren i form af en prøve eller model;
  • at det har de egenskaber, som en Forbruger med rette kan forvente i betragtning af udsagnene som er foretaget af Sælgeren, producenten eller dennes repræsentant, inklusive annoncering eller mærkning;
 • eller at det har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem Parterne eller er egnet til ethvert formål som Forbrugeren har gjort opmærksom på og er blevet accepteret af Sælgeren.

Sælgeren er ikke bundet af de offentlige erklæringer fra producenten af Produkterne eller dennes repræsentant, hvis han har erklæret, at han ikke kendte til disse og ikke var i stand til at kende dem.

De mangler ift. overensstemmelsen, der viser sig inden for en periode på fireogtyve (24) måneder fra levering af Produktet antages at eksistere på leveringstidspunktet, medmindre det modsatte kan bevises. For de Produkter, som evt. sælges brugt, er denne periode fastsat til seks (6) måneder. Sælgeren kan gøre indsigelse mod denne formodning, hvis det ikke er i overensstemmelse med Produktets art eller den påståede manglende overensstemmelse.

Forbrugeren har ret til at kræve, at Produktet er i overensstemmelse med Ordren. Han kan dog ikke gøre indsigelse mod overensstemmelsen ved at påberåbe sig en mangel, han allerede kendte til eller han ikke kunne have været uvidende om, da han indgik aftalen. Det samme gælder, når manglen skyldes de materialer, man selv har leveret.

Ved manglende overensstemmelse vælger Forbrugeren selv mellem reparation og udskiftning af produktet.

Sælgeren kan dog ikke opfylde Forbrugerens valg, hvis dette valg indebærer en omkostning, der er åbenbart uforholdsmæssig med hensyn til den anden løsning, under hensyntagen til Produktets værdi eller omfanget af manglen. Denne er derefter forpligtet til at fortsætte, medmindre dette er umuligt, jfr. den metode, som ikke er valgt af Forbrugeren.

Hvis reparation og udskiftning af Produktet viser sig umuligt, kan Forbrugeren returnere Produktet og få pengene tilbage, eller beholde Produktet og få en del af Prisen retur.

Det samme står ham frit for:

 • hvis den anmodede, foreslåede eller aftalte løsning ikke kan implementeres inden for en (1) måned efter Forbrugeren reklamation;
 • eller hvis denne løsning ikke kan benyttes uden større ulemper for denne, under hensyntagen til Produktets art og det formål han søger.

Købet kan dog ikke hæves, hvis manglen mht. overensstemmelsen er af mindre karakter.

Udførelsen af disse løsninger sker uden omkostninger for Forbrugeren.

10.4 Garanti mod fejl på solgte produkter

Sælgeren er ansvarlig for garantien mht, skjulte mangler på ethvert Produkt, der gør det uegnet til dets tilsigtede brug, eller som reducerer en sådan brug så meget, at Kunden ikke ville have købt Produktet eller ikke ville have gjort det medmindre prisen var lavere, såfremt han havde kendt denne.

Sælgeren er dog ikke ansvarlig for åbenlyse mangler, som Kunden selv har kunnet konstatere.

Med hensyn til Forbrugere og ikke-erhvervsdrivende er Sælgeren ansvarlig for skjulte mangler, selvom han ikke ville have kendt til disse. Sælgeren udelukker dog udtrykkeligt garantien for mangler, som Sælgeren ikke kender til ift. Erhvervsdrivende.

I alle tilfælde, hvor den nuværende garanti vil være gældende, kan Kunden vælge mellem at returnere tingen og få tilbagebetalt Prisen, eller at beholde tingen og få refunderet en del af Prisen.

Hvis det viser sig, at Sælgeren kendte til Produktets mangler, vil han blive holdt ansvarlig, ud over tilbageleveringen af den pris, han har modtaget, for alle Kundens skader og renter. Hvis Sælger imidlertid var uvidende om manglerne ved Produktet, er han kun ansvarlig for tilbagebetalingen af prisen og for at tilbagebetale Kundens omkostningerne ved salget.

Hvis det Produkt, der havde mangler, er gået til, som følge af dets dårlige kvalitet, vil tabet være Sælgerens, der er ansvarlig over for Kunden mht. tilbagebetalingen af Prisen og den yderligere kompensation, der er nævnt ovenfor. Det utilsigtede tab vil dog ske for Kundens regning.

10.5 Kommerciel garanti

Sælgeren giver ikke andre garantier end dem, der er angivet i artiklerne 10.3 og 10.4 ovenfor.

11. BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG FORSKRIVNING

I alle kontrakter, der er indgået mellem Sælgeren og en Erhvervsdrivende, skal Sælgeren påtage sig de økonomiske konsekvenser af de eneste direkte og forudsigelige skader, der pålægges den Erhvervsdrivende, som følge af en påvist fejl fra Sælgers side jfr. betingelserne og inden for den nedenfor definerede grænse.

Sælgeren er ikke på nogen måde ansvarlig for økonomiske konsekvenser som følge af indirekte eller uforudsigelige skader, og uden at denne liste er udtømmende, tabt fortjeneste, kommercielle tab, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af kunder, tab af en mulighed, omkostninger ved at få et produkt osv.

Det specificeres udtrykkeligt, at Sælgers ansvar over for den Erhvervsdrivende ikke må overstige størrelsen af alle de beløb, der faktisk er betalt af den Erhvervsdrivende for det pågældende salg.

Den Erhvervsdrivende kan kun gøre Sælger ansvarlig for en mangel i henhold til kontrakten i en periode på et (1) år fra forekomsten af den pågældende mangel.

De begrænsninger og eksklusioner af ansvaret, der er specificeret i denne klausul, bestemmes af den balance, som Parterne er enige om, og tilsammen udgør omfanget af Sælgers forpligtelser i henhold til Kontrakten og de økonomiske betingelser.

12. FORCE MAJEURE

Sælgers forpligtelser suspenderes automatisk i tilfælde af begivenheder, der ikke er underlagt dennes kontrol, og forhindrer den normale gennemførelse af kontrakten, som fx især: jordskælv, brande, storme, oversvømmelser, blokering af transportmidler af enhver grund, generelle eller delvise strejker, en væsentlig ændring af gældende lov eller forskrift, der påvirker leveringen af Ordren eller immobilisering eller total eller delvis ødelæggelse af Ordrens produkt(er) på grund af kendsgerninger, der ikke er forbundet med Sælgers fejl (i det følgende benævnt "Tilfælde af Force Majeure").

Parterne er enige om, at Sælgeren under ingen omstændigheder er ansvarlig for overtrædelser af hans forpligtelser, som forårsages af Tilfælde af Force Majeure, og at der skal betales nogen erstatning eller bod i dette tilfælde.

I tilfælde af Force Majeure, der ikke påvirker Ordrens integritet, udsættes leveringen indtil en dato, hvor Force Majeure-begivenheden ophører Hvis Force Majeure-begivenheden overstiger en periode på to (2) måneder, har hver af parterne ret til at opsige Kontrakten ved anbefalet brev med kvittering for modtagelsen.

13. IMMATRIELLE RETTIGHEDER

Alt indhold, der er underlagt immaterielle rettigheder og især:

 • karakteristiske tegn, der er beskyttet som et mærke;
 • originale former (herunder billeder, videoer, tekster osv.), som er beskyttet af ophavsretten; dermed også
 • databaser, hvis sammensætning, verifikation eller præsentation bekræfter en investering af væsentlig økonomisk, materiel eller menneskelig art

er og forbliver sælgers eller dennes partners eksklusive ejendom.

Følgelig vil enhver uautoriseret brug af disse immaterielle rettigheder fra tredjepart sandsynligvis udgøre en overtrædelse og medføre retssag på grundlag heraf

14. PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, som Sælgeren indsamler om Kunden som en del af salget, er underlagt automatisk behandling, som Sælgeren er den eneste, der definerer midlerne og formålet for. Han er som sådan ansvarlig for denne behandling som omhandlet i artikel 3.4 i Andorran-loven 15/2003 af 18. december 2003, der kvalificerer dette som beskyttelse af personoplysninger (i det følgende benævnt "GDPR").

Kunden opfordres til at konsultere fortrolighedspolitikken og siden om cookies på selve hjemmesiden for at kende de betingelser, under hvilke personoplysningerne behandles og opbevares af Sælgeren.

15. KONTRAKTUELLE DOKUMENTER

Kontrakten består af følgende kontraktlige dokumenter:

 1. disse generelle salgsbetingelser;
 2. ordrebekræftelsen;
 3. fragtbrevet
 4. salgsfakturaen.

I tilfælde af en modsigelse eller uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i to af dokumenterne, vil bestemmelsen i det dokument, som har forrang være gældende (fx: Salgsfaktura har forrang frem for Følgesedlen, Følgesedlen har forrang frem for Ordreformularen, Ordreformularen frem for Salgsbetingelserne).

Ingen bemærkning, som Kunden, hans agent eller repræsentant måtte have fremsat på Følgesedlen, bortset fra dennes underskrift, vil blive betragtet som kontraktmæssig i fravær af sælgers accept.

Alle ovennævnte kontraktlige dokumenter repræsenterer alle de eksisterende forpligtelser mellem parterne. Disse kontraktlige dokumenter erstatter og annullerer alle tidligere mundtlige eller skriftlige forpligtelser vedrørende salget.

16. TITLER

Titlerne, der bruges i salgsbetingelserne, leveres kun af hensyn til bekvemmeligheden og bør ikke bidrage til at påvirke betydningen eller strukturen af bestemmelserne i disse

I tilfælde af vanskeligheder med at skelne mellem visse af titlerne, der vises i toppen af klausulerne, og en af klausulerne, erklæres titlerne for ikke-eksisterende.

17. GYLDIGHED

Hvis en eller flere betingelser i de almindelige salgsbetingelser erklæres for ugyldige, uskrevne eller ikke kan håndhæves ved lov, forskrift eller efter en endelig afgørelse truffet af en kompetent domstol, skal denne eller disse bestemmelse(r) betragtes som adskillelige fra de almindelige salgsbetingelser. De øvrige salgsbetingelser vil blive betragtet som gyldige og vil forblive i kraft, medmindre en af parterne påviser, at den(de) annullerede betingelse(r) er væsentlig og og afgørende karakter, uden hvilke(n) man ikke ville have indgået aftalen

18. TOLERANCER

Den omstændighed, at en af Parterne ikke påberåber sig den anden Parts overtrædelse af nogen af dennes forpligtelser i henhold til kontrakten, skal ikke fortolkes som et afkald på opfyldelsen af den pågældende forpligtelse ifm mangel af forskrift.

19. GÆLDENDE LOV

De kontraktuelle forhold mellem sælgeren og slutkøberen inden for Den Europæiske Union reguleres af loven i den medlemsstat, hvor sidstnævnte har hjemsted, for så vidt angår dennes be-skyttelse i henhold til forbrugerlovgivningen i den pågældende medlemsstat.

Data vedrørende bestillingen databehandles af sælgerens maltesiske firma, hvorfor maltesisk lovgivning om behandling af persondata finder anvendelse.

Når det drejer sig om ethvert andet spørgsmål, der ikke vedrører de to ovennævnte bestemmel-ser, vil andorransk lovgivning subsidiært finde anvendelse.

20. MÆGLING

I henhold til artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013, informeres du hermed om muligheden for at bruge den mæglingsplatform på internettet, der stilles til rådighed af Europa-Kommissionen og som findes på følgende adresse: Online mægling