Privatlivspolitik

 1. Generelle principper
 2. Hvad er definitionen af begreber med stor bogstav?
 3. Hvad er formålet med et charter?
 4. Hvilke data indsamles?
 5. Hvorfor bruges dine data?
 6. Hvor længe opbevares dine data?
 7. Hvem deles dine data med?
 8. Overføres dine data uden for Den Europæiske Union?
 9. Hvordan er dine data beskyttet?
 10. Hvad er dine rettigheder?
 11. Hvordan indsamler GRIP500 data om mindreårige?
 12. Hvad med cookies og lignende sporingsteknologier?
 13. Hvordan får du besked om ændringer i chartret?
 14. Hvordan kan du kontakte os?

1. GENERELLE PRINCIPPER

Selskabet GRIP500 SLU, et selskab efter andorransk lov i form af et societat limitada unipersonal med en kapital på 3.000 euro, registreret i Andorras handels- og selskabsregister under nummer 17485, med hjemsted på Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), e-mail: cm@grip500.com,(i det følgende benævnt "GRIP500"), som driver e-handelsvirksomhed, tilbyder salg af dæk og relaterede produkter via webstedet https://www.grip500.dk (i det følgende benævnt "webstedet").

I forbindelse med denne aktivitet kan GRIP500 indsamle online eller telefonisk data, der direkte eller indirekte identificerer kunder, brugere af webstedet eller tredjeparter (herefter omtalt som "registrerede" eller "dig") og behandle sådanne data. GRIP500 indsamler aldrig data fra registrerede personer indirekte, dvs. fra en tredjepartskilde.

GRIP500, hvis kontaktoplysninger er nævnt ovenfor, er ansvarlig for behandlingen af dataene, for så vidt som den bestemmer formålet med og midlerne til en sådan behandling.

Med hensyn til visse bankoplysninger deler GRIP500 ansvaret for behandlingen af sådanne bankoplysninger med GoCardless SAS, et forenklet aktieselskab, der er registreret i handels- og selskabsregistret i Paris under nummer 834422180, og hvis hovedsæde er beliggende på 7 rue de Madrid i Paris (75008). Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless håndterer dine bankoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, findes her.

Med hensyn til visse browsingdata, der indsamles af cookies, deler GRIP500 ansvaret for behandlingen af sådanne browsingdata med tredjepartsvirksomheder, hvoraf en liste og yderligere oplysninger er tilgængelige på cookiesiden.

GRIP500 har udpeget en databeskyttelsesansvarlig i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter "GDPR"), hvis kontaktoplysninger findes på cm@grip500.com.

De oplysninger, der indsamles af GRIP500, behandles mere specifikt af AD TYRES' filial, der er etableret på Maltas område, nemlig AD TYRES INTERNATIONAL EU, der er registreret under nummer OC 1277, og hvis hjemsted er beliggende på Level 3, (Suite nr. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Disse databehandlinger anses derfor for at være udført på Den Europæiske Unions område i henhold til betragtning 22 og artikel 3.1 i GDPR og er underlagt denne lovgivning.

Desuden finder Maltas databeskyttelseslov 2018 (kap. 586) også anvendelse på behandlingen af data i henhold til § 4(2)(a) i denne lov.

Du opfordres til at læse denne privatlivspolitik (i det følgende benævnt "politikken") omhyggeligt og tage indholdet til efterretning.

2. HVAD ER DEFINITIONEN AF BEGREBER MED STORE BOGSTAVER?

Ord eller udtryk, der begynder med et stort bogstav, har den nedenfor anførte definition.

GRIP500
det selskab, der er identificeret iartikel 1, stk. 1.
Charter
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Kundekonto
er den konto, som enhver kunde kan oprette fra siden https://www.grip500.dk[[REMOVE_LINK]].
Data
enhver personoplysning, dvs. enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person, idet en identificerbar person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for vedkommendes fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
Bankdata
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Bestillingsdata
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Navigationsdata
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Tekniske data
har den definition, der er nævnt iartikel 4.
Berørt(e) person(er)
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Produkt(er)
betyder dæk eller relaterede produkter (fælge, kæder osv.), der udbydes til salg af GRIP500 på webstedet.
GDPR
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Websted
har den definition, der er nævnt iartikel 1.
Behandling(er)
enhver operation eller række af operationer, der udføres eller ikke udføres ved hjælp af automatiserede processer og anvendes på dataene, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, udtrækning, konsultation, brug, kommunikation ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, afstemning eller sammenkobling, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Du
har den definition, der er nævnt iartikel 1.

3. HVAD ER FORMÅLET MED ET CHARTER?

Denne politik stilles til rådighed for dig på tidspunktet for indsamling af dine data for at sikre fuld gennemsigtighed i GRIP500's behandling af dine data ved at give dig kortfattede, let tilgængelige og letforståelige oplysninger i klare og enkle vendinger.

Hvis nogle af oplysningerne ikke er tilstrækkeligt klare, opfordrer vi dig til at kontakte os, når det passer dig, enten ved at sende en e-mail til cm@grip500.com eller ved at bruge kontaktformularen, der er tilgængelig her.

Politikken gælder for dine data, der indsamles og behandles af GRIP500 i forbindelse med følgende aktiviteter, og som GRIP500 er dataansvarlig for:

 • Din brug af webstedet, herunder surfing på webstedet;
 • oprettelse og brug af din kundekonto via webstedet;
 • køb af produkter, der tilbydes af GRIP500 via webstedet; eller
 • enhver kontakt med kundeservice.

Denne politik gælder ikke for anden databehandling, der udføres i en anden sammenhæng end den, der er beskrevet ovenfor, og for hvilken GRIP500 ikke er den dataansvarlige.

4. HVILKE DATA INDSAMLES?

DATA INDSAMLET EFTER UDTRYKKELIG ANMODNING FRA GRIP500

GRIP500 anmoder dig udtrykkeligt om at indsamle dine data på forskellige tidspunkter og især under :

 • brug af webstedet;
 • afgive en ordre på webstedet;
 • oprettelsen af en kundekonto på webstedet; eller
 • enhver kommunikation med kundeservice.

De indsamlede data (i det følgende benævnt "bestillingsdata") består især af :

 • Dit fornavn ;
 • Dit navn ;
 • Din fødselsdato ;
 • Din postadresse ;
 • Din e-mailadresse ;
 • Dit telefonnummer ;
 • Dit land ;
 • Dit momsnummer inden for Fællesskabet.

Til betalingsformål består disse data, der indsamles på vores udtrykkelige anmodning (herefter "bankdata"), af dit kreditkortnummer, udløbsdatoen og CVC (eller det visuelle kryptogram, der er placeret på bagsiden af kortet), som overføres til betalingstjenesteudbyderne: Checkout.com, Hipay eller Braintree.

Hvad angår betaling via Paypal-tjenesteudbyderen, indsamler dette selskab bankoplysningerne direkte fra dig, når du opretter din konto. Paypal-virksomheden er derefter alene ansvarlig for behandlingen af disse data.

Vi bruger GoCardless til at administrere direkte debiteringer via dit IBAN. Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless håndterer dine bankoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, findes her.

Visse bestillingsdata (fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, land, e-mailadresse) og bankdata er nødvendige for at indgå en kontrakt med GRIP500. Derfor vil enhver manglende meddelelse af disse data fra din side til os forhindre dig i at færdiggøre din bestilling.

DATA, DER INDSAMLES AUTOMATISK AF GRIP500

GRIP500 kan indsamle nogle af dine data automatisk via din enhed (computer, tablet, mobiltelefon osv.), især når du surfer på webstedet. Disse data kan blive indsamlet, selv om der ikke er afgivet nogen ordre. Denne indsamling foretages generelt ved hjælp af cookies.

Disse data (i det følgende benævnt "tekniske data") består især af :

 • Din IP-adresse (det identifikationsnummer, der er tildelt din enhed som en del af dens forbindelse til internettet) ;
 • Din MAC-adresse (fysisk identifikationsnummer, der er gemt på dit netværkskort eller din netværksgrænseflade) ;
 • Dit IMEI-nummer (din mobiltelefons identifikationsnummer) ;
 • styresystemet på din enhed (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS osv.);
 • Din mobiltelefonselskab ;
 • Din internetudbyder ;
 • den browser, du bruger (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.), eller
 • den tidszone, der anvendes af din enhed.

De data, der indsamles automatisk via din enhed, består også af data om din browsing (i det følgende benævnt "browsingdata") som f.eks:

 • de sider, du har besøgt;
 • datoen for dit besøg ;
 • den tid, der bruges på hver enkelt side, der besøges;
 • de links, du har aktiveret;
 • de tilbud, du har konsulteret;
 • de produkter, du leder efter;
 • de ordrer, du har afgivet; eller
 • Dine forbrugsvaner med hensyn til produkterne.

5. HVORFOR BRUGES DINE DATA?

Personoplysninger må kun behandles, hvis behandlingen er baseret på :

 • en juridisk begrundelse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i GDPR (samtykke, opfyldelse af en kontrakt, overholdelse af en retlig forpligtelse, beskyttelse af vitale interesser, opgave af almen interesse eller den dataansvarliges legitime interesse), og
 • udtrykkelige, legitime formål, der er fastsat af den dataansvarlige.

Nedenstående tabel viser den behandling, som GRIP500 foretager, med formål, juridisk begrundelse og de berørte data for hver af dem.

Navn på behandlingen Mål Juridisk begrundelse Berørte data
Bestilling
 • Besvare alle dine anmodninger om at placere en ordre
 • tage hensyn til og udføre din ordre
 • Udførelse af leveringen og eventuelt monteringen
Kontrakt Bestillingsdata
Enkeltstående transaktion med kreditkort
 • Udfør din ordrebetaling
 • Håndtering af afviste banktransaktioner
Kontrakt Bankoplysninger (CB)
Fremtidige køb lettes
 • Gem bankoplysninger for at lette fremtidige køb
Samtykke Bankoplysninger (CB)
SEPA Direct Debit
 • Overførsel af dit IBAN til GoCardless-udbyderen
Kontrakt Bankoplysninger (IBAN)
Krav på betalinger
 • Håndtering af eventuelle klager fra indehaveren af det kreditkort, der er brugt til at betale for ordren
Kontrakt Bankdata
Eftersalgsservice
 • Håndtering af dine klager
 • Meddelelse om ændring af chartret eller de generelle salgsbetingelser
 • Håndtering af kunderelationer (forespørgsler, kommentarer og forslag) efter en ordre
 • Håndtering af refusioner
Kontrakt
 • Bestillingsdata
 • Bankdata
Kundekonto
 • Gør det lettere for dig at bestille efterfølgende ordrer ved at undgå genindtastning af elementer, der allerede er meddelt GRIP500
Samtykke Bestillingsdata
Nyhedsbrev (herunder GRIP500 kommercielle tilbud)
 • Udføre din tilmelding til vores nyhedsbrev (herunder GRIP500 kommercielle tilbud)
Samtykke Bestillingsdata (e-mail-adresse)
Målrettet reklame
 • Skræddersy vores reklamebudskaber til dine behov og vaner
Samtykke (cookies)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Brugeroplevelse
 • Personliggøre din oplevelse af webstedet i overensstemmelse med dine behov og vaner
 • Fremskynde din navigation på webstedet
Samtykke (cookies)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Statistik
 • Gennemførelse og analyse af statistiske undersøgelser
Legitim interesse (1) og samtykke (cookie)
 • Bestillingsdata
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Kvalitet
 • Til at analysere tekniske problemer, der opstår ved brugen af webstedet
 • Opsporing af uregelmæssigheder i informationssystemet
Legitim interesse (2)
 • Tekniske data
 • Navigationsdata
Svindel
 • Opsporing af forfalskninger og teknologisk svindel
Legitim interesse (3)
 • Bestillingsdata
 • Tekniske data
 • Navigationsdata

(1 ) GRIP500's legitime interesse er at kunne evaluere og forbedre sig selv gennem det statistiske værktøj.

(2 ) GRIP500's legitime interesse er at sikre kvaliteten af sin service.

(3 ) GRIP500's legitime interesse er at forhindre svig.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?

GRIP500 gør det til en ære at opbevare dine data i en form, der gør det muligt at identificere dig i ikke længere tid, end det er nødvendigt for de formål, som de behandles til.

Nedenstående tabel viser opbevaringsperioderne for hver type data i henhold til den behandling, som de anvendes til.

Data Behandling Holdbarhed i aktiv base (1) Mellemlagringsperiode (2)
Bestillingsdata Bestilling 3 år fra den sidste ordre n/a*
Eftersalgsservice 3 år fra den sidste ordre n/a
Kundekonto 3 år fra den sidste tilslutning til kundekontoen eller indtil tilbagekaldelse af samtykke, hvis det sker tidligere n/a
Nyhedsbrev Indtil du afmelder dig eller 3 år fra det sidste login til kundekontoen, hvis dette er tidligere n/a
Statistik 3 år fra den sidste ordre n/a
Svindel n/a 5 år fra indsamlingen af de pågældende oplysninger
Bankdata (3) Transaktion (CB) Indtil fuld betaling af ordren n/a
Krav på betalinger n/a 13 måneder fra debiteringsdatoen eller 15 måneder i tilfælde af udskudt betaling
Eftersalgsservice Indtil udløbet af den periode, hvor GRIP500 forpligter sig til at refundere dig for en ordre (især fortrydelsesperioden eller perioden for annullering af ordren) n/a
SEPA Direct Debit (IBAN) Tidspunktet for overførsel af IBAN til GoCardless n/a
Lettelse af efterfølgende køb (CB) Indtil samtykket trækkes tilbage, eller indtil bankkortets gyldighedsperiode udløber, hvis det sker tidligere n/a
Tekniske data Målrettet reklame Se cookies n/a
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Svindel
Navigationsdata Målrettet reklame Se cookies n/a
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Svindel

*n/abetyder ikke relevant.

(1 ) Aktiv opbevaring er opbevaring af de pågældende data i den database, der anvendes til formålet med den pågældende behandling.

(2 ) Mellemarkivering består i at opbevare dataene på betingelser med begrænset adgang i) enten i) i en specifik arkivbase, der er adskilt fra den aktive base, med adgang begrænset til kun de personer, der i kraft af deres funktion har interesse i at kende til dem, ii) eller i den aktive base, forudsat at de arkiverede data er isoleret ved hjælp af logisk adskillelse (forvaltning af adgangsrettigheder og -tilladelser) for at gøre dem utilgængelige for personer, der ikke længere har interesse i at behandle dem.

(3 ) Bankoplysningerne opbevares aldrig af GRIP500, men af dets betalingspartnere (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless afhængigt af tilfældet).

7. HVEM DELES DINE DATA MED?

GRIP500 kan dele nogle af dine data med andre enheder, der er nævnt nedenfor. I alle tilfælde vil GRIP500 kun dele sådanne data i det omfang, det er strengt nødvendigt for at opfylde formålet/formålene med GRIP500's behandling af dine data eller for at opfylde de specifikke og legitime formål defineret af den pågældende modtager.

ENHEDER I DEN KONCERN, SOM GRIP500 TILHØRER

GRIP500 kan dele nogle af dine data med andre enheder i den koncern, som GRIP500 tilhører, især for at lære dig bedre at kende. Disse andre enheder er underlagt forpligtelser, der svarer til GRIP500's forpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine data.

UNDERLEVERANDØRER OG TREDJEPARTSTJENESTEYDERE

GRIP500 kan dele nogle af dine data med tredjepartsleverandører og/eller tjenesteudbydere, der anvendes i forbindelse med levering af GRIP500's produkter og tjenester via webstedet. Deling af dine data med disse enheder er nødvendig for at opfylde din ordre. GRIP500 deler kun de data, der er strengt nødvendige for udførelsen af den opgave, der er overdraget til disse enheder, efter at have sikret sig kontraktmæssigt, at disse enheders forpligtelser er lige så høje som dem, der er fastsat i denne politik vedrørende beskyttelse af dine data.

Det drejer sig primært om følgende enheder:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (outsourcing af teknologi)
 • OVH (webhosting)
 • HOTJAR (analytisk cookie)
 • GOOGLE (reklamecookie)
 • MICROSOFT (reklamecookie)
 • CHECKOUT.COM (udbyder af betalingstjenester)
 • HIPAY (udbyder af betalingstjenester)
 • BRAINTREE (udbyder af betalingstjenester)
 • GOCARDLESS (udbyder af betalingstjenester)
 • PAYPAL (udbyder af betalingstjenester)
 • DPD (leverandør af leveringstjenester)
 • GLS (leverandør af leveringstjenester)
 • UPS (leverandør af leveringstjenester)
 • DHL (leverandør af leveringstjenester)
 • SEUR (leverandør af leveringstjenester)
 • CHRONOPOST (leverandør af leveringstjenester)
 • BOOMERANG (leverandør af leveringstjenester)
 • TNT (leverandør af leveringstjenester)

Det er også partnerværkstederne, som du kan finde en liste over her.

UNDTAGELSESTILFÆLDE

GRIP500 kan undtagelsesvis dele dine data under følgende omstændigheder: (i) i forbindelse med en fusion, overtagelse af hele eller en del af GRIP500, salg af aktiver eller en lignende transaktion, (ii) hvor en sådan deling er påkrævet i henhold til lov, forordning, retslige eller administrative myndigheder med jurisdiktion; eller (iii) for at beskytte en persons rettigheder og/eller sikkerhed, for at forhindre eller træffe foranstaltninger vedrørende ulovlige eller formodede ulovlige aktiviteter eller for at forsvare rettigheder, ejendom og sikkerhed på GRIP500's websted; (iv) for at opfylde og sikre de forpligtelser, som GRIP500 har indgået over for dig i henhold til denne politik.

8. OVERFØRES DINE DATA UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION?

Dine data behandles og opbevares primært på Maltas område, som ligger i Den Europæiske Union.

Virksomheden GRIP500, der er etableret i Fyrstendømmet Andorra uden for Den Europæiske Union, kan dog have adgang til disse data.

Ved afgørelse af 19. oktober 2010 erklærede Europa-Kommissionen, at Andorra anses for at yde et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres fra Den Europæiske Union.

Derudover kan GRIP500 ikke udelukke muligheden for, at dine data kan blive overført til andre områder uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og især til områder, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger er lavere end i Den Europæiske Union.

I sidstnævnte tilfælde forpligter GRIP500 sig til at kontrollere eksistensen af foranstaltninger eller til at træffe passende foranstaltninger for at sikre et tilfredsstillende beskyttelsesniveau for dine data, f.eks.

 • en afgørelse om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen i det pågældende land;
 • Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler eller standardkontraktklausuler vedtaget af en tilsynsmyndighed, som modtageren er underlagt, og som du kan bede os om en kopi af, hvis de er blevet formelt underskrevet;
 • interne virksomhedsregler;
 • en godkendt adfærdskodeks eller en godkendt certificeringsordning (herunder et bindende og håndhæveligt tilsagn fra modtageren fra et tredjeland om at anvende passende sikkerhedsforanstaltninger);
 • en administrativ aftale eller en juridisk bindende og eksigibel tekst, der er udarbejdet for at muliggøre samarbejde mellem offentlige myndigheder.

Med hensyn til disse hovedpartnere i GRIP500 er følgende lande bestemmelseslande for data og de passende sikkerhedsforanstaltninger, der er vedtaget.

Modtagere Land Garantier
GCG Frankrig Den Europæiske Union
OVH Tyskland Den Europæiske Union
HOTJAR Malta Den Europæiske Union
GOOGLE USA Standardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
MICROSOFT USA Standardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
CHECKOUT.COM Det Forenede Kongerige Egnethedsafgørelse af 28. juni 2021
HIPAY Frankrig Den Europæiske Union
BRAINTREE USA Standardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
GOCARDLESS Det Forenede Kongerige Egnethedsafgørelse af 28. juni 2021
PAYPAL USA Standardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
DPD Frankrig Den Europæiske Union
GLS Nederlandene Den Europæiske Union
UPS USA Standardkontraktklausul og Privacy Shield-certificering
DHL Tyskland Den Europæiske Union
SEUR Spanien Den Europæiske Union
CHRONOPOST Frankrig Den Europæiske Union
BOOMERANG Frankrig Den Europæiske Union
TNT Nederlandene Den Europæiske Union

9. HVORDAN ER DINE DATA BESKYTTET?

GRIP500 har indført passende fysiske, tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod uautoriseret eller ulovlig adgang, brug, tab, utilsigtet ødelæggelse, beskadigelse, tyveri eller videregivelse.

På trods af sin løbende indsats kan GRIP500 ikke garantere et resultat med hensyn til sikkerheden af dine data og opfordrer dig til at rapportere alle de ovennævnte problemer, som du måtte være opmærksom på.

For at gøre dette kan du kontakte kundeservice, når det passer dig, enten ved at sende en e-mail til cm@grip500.com eller ved at bruge kontaktformularen, der er tilgængelig her.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles fortrolighedspolitik og brugsbetingelser gælder for denne tjeneste.

10. HVAD ER DINE RETTIGHEDER?

I overensstemmelse med den gældende lovgivning har du nedenstående rettigheder med hensyn til dine data:

 • retten til at få adgang til dine data:

  Dette omfatter muligheden for, at du kan få bekræftet fra GRIP500, at data om dig behandles eller ikke behandles, samt adgang til sådanne data og til følgende oplysninger: formål, kategorier af data, modtagere eller kategorier af modtagere, opbevaringsperiode eller kriterierne for fastlæggelse af en sådan periode, dine rettigheder vedrørende sådanne data, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og, hvor det er relevant, kilden til indsamling af dataene og eksistensen af automatiseret beslutningstagning på grundlag af sådanne data.

  Du har også ret til at blive informeret om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med denne overførsel, hvis dine data overføres til et tredjeland eller en international organisation.

  I henhold til retten til adgang vil GRIP500 give dig en kopi af dataene og kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på administrative omkostninger for yderligere kopier, som du anmoder om. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, vil oplysningerne blive leveret i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre du anmoder om andet.

 • retten til at berigtige dine data:

  Dette er din mulighed for at få GRIP500 til hurtigst muligt at få berigtiget dine data, som er unøjagtige eller, under hensyntagen til formålet med behandlingen, ufuldstændige (du vil kunne afgive en yderligere erklæring til dette formål);

 • retten til sletning af dine data:

  Du har mulighed for at få GRIP500 til at slette dine data så hurtigt som muligt af en af følgende årsager

  • sådanne oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet, eller behandles på anden måde;
  • Du trækker dit samtykke, som behandlingen af sådanne data er baseret på, tilbage, forudsat at der ikke er noget andet retsgrundlag for en sådan behandling;
  • Du gør indsigelse mod behandlingen af disse data på de betingelser, der er angivet nedenfor vedrørende din ret til at gøre indsigelse;
  • oplysningerne er blevet behandlet ulovligt ;
  • oplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse, som GRIP500 er underlagt; eller
  • dataene blev indsamlet i forbindelse med levering af informationssamfundstjenester til børn.

  Hvis de Data, der ønskes slettet, er blevet gjort offentligt tilgængelige af GRIP500, skal der tages rimelige skridt, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, til at informere de dataansvarlige, der behandler sådanne Data, om, at Du har anmodet om, at de sletter alle links til eller kopier eller reproduktioner af sådanne Data.

  Denne ret til sletning gælder ikke i det omfang, behandlingen er nødvendig:

  • udøvelse af retten til ytrings- og informationsfrihed;
  • for at opfylde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller lovgivningen i den medlemsstat, som den registeransvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den registeransvarlige;
  • af hensyn til den offentlige interesse inden for folkesundhed;
  • til arkivformål i offentlighedens interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål, i det omfang retten til sletning sandsynligvis vil umuliggøre eller alvorligt kompromittere opfyldelsen af formålene med en sådan behandling, eller
  • fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data:

  Dette vedrører muligheden for at gøre indsigelse mod GRIP500's behandling af dine data på grundlag af en legitim interesse (herunder profilering baseret på denne begrundelse), hvis denne behandling faktisk ikke er berettiget af GRIP500 af legitime og tvingende grunde, som ville tilsidesætte dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

  Dette omfatter også muligheden for, at du kan gøre indsigelse mod behandling med henblik på prospektering (herunder profilering, hvis den er knyttet til en sådan prospektering).

  Endelig, med hensyn til behandling til statistiske formål, drejer det sig om muligheden for at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for en opgave i almenhedens interesse.

 • retten til at begrænse behandlingen af dine data :

  Du har mulighed for at få GRIP500 til at begrænse behandlingen i et af følgende tilfælde:

  1. i den periode, der er nødvendig for, at GRIP500 kan verificere dataenes nøjagtighed, hvis du bestrider dataenes nøjagtighed;
  2. Du gør indsigelse mod sletning af data fra en ulovlig behandling og kræver i stedet, at brugen af dem begrænses;
  3. Oplysningerne er ikke længere nyttige for GRIP500 med henblik på behandlingen, men er fortsat nødvendige for dig for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav;
  4. så længe det er nødvendigt for at afgøre, om GRIP500's legitime grunde har forrang for dine, hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen på dette grundlag.

  I tilfælde af begrænsning af behandlingen må oplysningerne, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk person eller af vigtige hensyn til Unionens eller en medlemsstats offentlige interesser.

  Du vil blive informeret af GRIP500 om ophævelsen af begrænsningen, før den træder i kraft.

 • retten til at overføre dine data :

  Dette refererer til muligheden for at du fra GRIP500 kan få meddelelse om dine data, som du har givet GRIP500 i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at overføre disse data til en anden enhed (denne overførsel udføres af dig eller, hvis det er teknisk muligt, af GRIP500), og dette, hvor behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede processer og er baseret på samtykke eller på en kontrakt;

 • retten til at tilbagekalde dit samtykke:

  Dette er din mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til enhver behandling af dine data, der blev udført på grundlag af dit tidligere samtykke. Tilbagetrækning af samtykket påvirker ikke lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagetrækningen.

For at udøve ovenstående rettigheder opfordres du til at kontakte os, når det passer dig:

 • eller ved at sende en e-mail til: cm@grip500.com
 • eller ved at udfylde kontaktformularen her.

For at kunne behandle din anmodning så effektivt som muligt opfordrer GRIP500 dig til at formulere din anmodning klart og detaljeret. Hvis der er tvivl om din identitet, kan GRIP500 anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet.

Du har også mulighed for at :

 • ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed :

  muligheden for at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, hvor du arbejder, eller hvor overtrædelsen angiveligt er sket, hvis du mener, at behandlingen af dine oplysninger udgør en overtrædelse af loven.

For at gøre det lettere for dig at udøve denne ret, opfordrer vi dig til at se listen over tilsynsmyndigheder her.

11. HVORDAN INDSAMLER GRIP500 OPLYSNINGER OM MINDREÅRIGE?

De produkter, som GRIP500 sælger på sit websted, er ikke beregnet til mindreårige. Derfor behandler GRIP500 ikke oplysninger om mindreårige og antager ikke, at oplysninger om besøgende på webstedet eller om dets kunder direkte eller indirekte vedrører mindreårige.

12. HVAD MED COOKIES OG ANDRE LIGNENDE SPORINGSTEKNOLOGIER?

GRIP500 bruger cookies og andre lignende teknologier, som kan indsamle nogle af dine data. Disse cookies bruges til at forbedre din oplevelse af webstedet, til at give os oplysninger om driften og kvaliteten af vores websted og til at hjælpe med at levere målrettede reklamer.

GRIP500 indhenter dit forudgående samtykke ved hjælp af et banner på hjemmesidens startside, når du første gang opretter forbindelse til disse computerværktøjer. GRIP500 søger igen om dit samtykke på samme betingelser ved udgangen af en periode på tretten måneder efter den tidligere indsamling af dit samtykke.

GRIP500 opfordrer dig til at konsultere siden "Cookies" på sit websted for yderligere oplysninger.

13. HVORDAN FÅR DU BESKED OM ÆNDRINGER I CHARTERET?

GRIP500 kan med jævne mellemrum ændre denne fortrolighedspolitik for at tage hensyn til lovgivningsmæssige ændringer vedrørende beskyttelsen af dine data.

GRIP500 giver dig besked om eventuelle ændringer eller opdateringer ved hjælp af en meddelelse, der sendes til din e-mailadresse og/eller en meddelelse, der vises på webstedet.

14. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?

GRIP500 står til din fulde rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om denne politik.

For at kontakte os, inviteres du til at komme til os, når det passer dig:

 • eller ved at sende en e-mail til: cm@grip500.com
 • eller ved at udfylde kontaktformularen her.
Fortsæt med at browse uden at acceptere >
Om cookies og andre trackere
Grip500.dk (GRIP500) og dennes partnere (Google, Hotjar, Microsoft) bruger cookies og andre trackere (webstorage) for at sikre, at webstedet fungerer korrekt, lette din navigation, udføre statistiske målinger og tilpasse dennes annoncekampagner. Cookies og andre trackere, der er gemt på din enhed, kan indeholde personlige data. Vi placerer ikke cookies eller andre trackere uden dit informerede samtykke, undtagen dem, der er nødvendige for driften af ​​webstedet. Vi gemmer dit valg i 6 måneder. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at gå til siden med cookies og andre trackere. Du kan vælge at fortsætte med at browse uden at acceptere deponering af cookies eller andre trackere. Afvisning forhindrer ikke adgang til tjenesterne GRIP500. For mere information, inviterer vi dig til at konsultere siden om cookies og andre trackere.
Personaliser cookies
LiveChat
Der er sket en fejl, prøv venligst igen eller kontakt os hvis det ikke løses.