Privatlivspolitik

 1. Generelle principper
 2. Hvad er definitionen af termer, der bruger store bogstaver?
 3. Hvad er formålet med en Charter?
 4. Hvilke Data indsamles?
 5. Hvorfor bruges Dine Data?
 6. Hvor længe opbevares Dine Data?
 7. Hvem deles Dine Data med?
 8. Overføres Dine Data uden for Den Europæiske Union?
 9. Hvordan beskyttes Dine Data?
 10. Hvad er Dine rettigheder?
 11. Hvordan indsamler GRIP500 Data om mindreårige?
 12. Hvad med cookies og andre lignende sporingsteknologier?
 13. Hvordan vil Du blive informeret om ændringer i Charteret?
 14. Hvordan kontakter man os?

1. GENERELLE PRINCIPPER

Selskabet GRIP500 SLU, et andorransk selskab af typen societat limitada unipersonal med en kapital på 3.000 euro, registreret i handels- og selskabsregistret i Andorra under nummer 17485, med hovedsæde på Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Fyrstendømmet Andorra), e-mail: cm@grip500.com, (herefter "GRIP500") udøver en aktivitet inden for elektronisk handel og tilbyder gennem hjemmesiden https://www.grip500.dk (herefter "Sitet") salg af dæk og tilhørende produkter.

I forbindelse med denne aktivitet er GRIP500 nødt til at indsamle online eller via telefon Data, der gør det muligt at identificere direkte eller indirekte kunder, brugere af Sitet eller tredjeparter (herefter samlet "De Berørte Personer" eller "Du") og at udføre en eller flere Behandling(er) af disse Data. Indsamlingen af Data om De Berørte Personer af GRIP500 sker aldrig indirekte, det vil sige fra en tredjepartskilde.

GRIP500, hvis kontaktoplysninger er nævnt ovenfor, er ansvarlig for behandlingen af Data, idet de fastlægger formålene med og midlerne til disse Behandlinger.

Med hensyn til visse Bankdata deler GRIP500 ansvaret for deres Behandling sammen med selskabet GoCardless SAS, et forenklet aktieselskab registreret i handels- og selskabsregistret i Paris under nummer 834422180, med hovedsæde på 7 rue de Madrid i Paris (75008). Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless håndterer Dine Bankdata og Dine rettigheder i forhold til databeskyttelse, er tilgængelige her.

Med hensyn til visse Navigationsdata indsamlet af cookies deler GRIP500 ansvaret for deres Behandling sammen med tredjepartsselskaber, hvis liste og yderligere detaljer kan findes på siden cookie.

GRIP500 har udpeget en databeskyttelsesrådgiver i henhold til artikel 37 i Forordning (EU) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 (herefter "GDPR"), hvis kontaktoplysninger er cm@grip500.com.

Data indsamlet af GRIP500 behandles mere specifikt af filialen af selskabet AD TYRES etableret på Malta, nemlig AD TYRES INTERNATIONAL EU, registreret under nummer OC 1277, med hovedsæde på Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Disse Data Behandlinger betragtes derfor som udført på territoriet af Den Europæiske Union i henhold til Betragtning 22 og artikel 3.1 GDPR og er underlagt denne lovgivning.

Desuden er den maltesiske lov om databeskyttelse fra 2018 (Kap 586) også gældende for Behandling af Data i henhold til artikel 4(2)(a) i denne lov.

Du opfordres til omhyggeligt at gennemgå denne Fortrolighedspolitik (herefter "Chartret") og gøre dig bekendt med indholdet.

2. HVAD ER DEFINITIONEN AF UDTRYK ANVENDT MED STORE BOGSTAVER?

Ord eller udtryk, der begynder med et stort bogstav, har den definition, der er angivet nedenfor.

GRIP500
betegner selskabet identificeret i første afsnit af Artikel 1.
Charte
har definitionen henvist til i Artikel 1.
Kunde-konto
betegner den konto, som enhver kunde kan oprette fra siden //www.grip500.fr/connexion.
Data
betegner enhver personoplysning, det vil sige enhver information, der relaterer sig til en identificeret eller identificerbar fysisk person, idet en person anses for identificerbar, som kan identificeres, direkte eller indirekte, især ved henvisning til et identifikationsnummer, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator, eller et eller flere elementer specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
Bankdata
har definitionen henvist til i Artikel 4.
Ordredata
har definitionen henvist til i Artikel 4.
Navigationsdata
har definitionen henvist til i Artikel 4.
Tekniske Data
har definitionen henvist til i Artikel 4.
Berørte Person(er)
har definitionen henvist til i Artikel 1.
Produkt(er)
betegner dækprodukter eller tilknyttede produkter (fælge, kæder osv.) tilbudt til salg af GRIP500 på Sitet.
GDPR
har definitionen henvist til i Artikel 1.
Site
har definitionen henvist til i Artikel 1.
Behandling(er)
betegner enhver operation eller sæt af operationer udført med eller uden brug af automatiserede processer og anvendt på Data, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, udtrækning, konsultation, brug, kommunikation ved transmission, udbredelse eller enhver anden form for tilgængeliggørelse, sammenkobling eller interkonnektion, begrænsning, sletning eller ødelæggelse.
De
har definitionen henvist til i Artikel 1.

3. EN CHARTE TIL HVAD?

Denne Charte er stillet til rådighed for Dem, når Deres Data indsamles for at sikre fuld gennemsigtighed af Behandlingen af Deres Data, som udføres af GRIP500 ved at levere kortfattet, lettilgængelig, letforståelig og klart og enkelt formuleret information.

I tilfælde af at nogen af oplysningerne ikke er tilstrækkeligt klare, inviterer vi Dem til at kontakte os efter Deres ønske enten ved at sende en e-mail til adressen cm@grip500.com eller via kontaktformularen, der er tilgængelig her.

Charten gælder for Deres Data indsamlet og behandlet af GRIP500 i forbindelse med følgende aktiviteter, hvor GRIP500 er Ansvarlig for Behandlingen:

 • Deres brug af Sitet, inklusive blot at navigere på det;
 • oprettelsen og brugen af Deres kundekonto via Sitet;
 • køb af Produkter tilbudt af GRIP500 via Sitet; eller
 • enhver kontakt med kundeservice.

Denne Charte gælder ikke for nogen anden Behandling af Data, der udføres i en anden sammenhæng end den beskrevet ovenfor, og hvor GRIP500 ikke er Ansvarlig for Behandlingen.

4. HVILKE DATA INDSAMLES?

DATA INDSAMLET EFTER UDTRYKKELIG ANMODNING FRA GRIP500

GRIP500 stiller en udtrykkelig anmodning om indsamling af Dine Data på forskellige tidspunkter, herunder ved:

 • brug af Sitet ;
 • gennemførelse af en ordre på Sitet ;
 • oprettelse af en Kunde-konto på Sitet ; eller
 • enhver kommunikation med kundeservice.

Disse indsamlede Data (herefter "Ordredata") består blandt andet af:

 • Dit fornavn ;
 • Dit efternavn ;
 • Din fødselsdato ;
 • Din postadresse ;
 • Din e-mailadresse ;
 • Dit telefonnummer ;
 • Dit land ;
 • Dit momsregistreringsnummer i EU.

Når det kommer til betaling, består de indsamlede Data efter vores udtrykkelige anmodning (herefter "Bankdata") af Dit kreditkortnummer, udløbsdato og CVC (eller visuelt kryptogram på bagsiden af kortet), som overføres til betalingstjenesteudbydere: Checkout.com, Hipay eller Braintree.

Når det gælder betaling via tjenesteudbyderen Paypal, indsamles bankdata direkte af dette selskab fra Dig, når du opretter din konto. Selskabet Paypal er således alene ansvarlig for behandlingen af disse data.

Vi bruger GoCardless til at håndtere debiteringer via Dit IBAN. Yderligere oplysninger om, hvordan GoCardless håndterer dine Bankdata og dine rettigheder i forhold til databeskyttelse, er tilgængelige: her.

Nogle Ordredata (fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, land, e-mailadresse) og Bankdata er en forudsætning for at indgå kontrakten med GRIP500. Som følge heraf vil enhver undladelse fra Din side af at meddele os disse Data forhindre Dig i at afslutte Din ordre.

DATA AUTOMATISK INDSAMLET AF GRIP500

GRIP500 er forpligtet til automatisk at indsamle visse af Dine Data, især under Din navigation på Sitet, via Din enhed (computer, tablet, mobiltelefon osv.). Disse Data kan indsamles selv uden en ordre. Denne indsamling sker normalt ved hjælp af cookies.

Disse Data (herefter "Tekniske Data") består blandt andet af:

 • Din IP-adresse (identifikationsnummeret tildelt Din enhed, når den forbinder til internettet) ;
 • Din MAC-adresse (fysisk identifikationsnummer gemt på Dit netværkskort eller netværksinterface) ;
 • Dit IMEI-nummer (identifikationsnummer for Din mobiltelefon) ;
 • operativsystemet på Din enhed (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS osv.) ;
 • Din mobiloperatør ;
 • Din internetudbyder ;
 • den browser, Du bruger (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox osv.) ; eller endda
 • tidszonen brugt af Din enhed.

De Data, der automatisk indsamles via Din enhed, omfatter også Data om Din navigation (herefter "Navigationsdata") såsom:

 • de sider, Du har besøgt ;
 • datoen for Dit besøg ;
 • den tid, Du har brugt på hver besøgt side ;
 • de links, Du har aktiveret ;
 • de tilbud, Du har set ;
 • de Produkter, Du har søgt efter ;
 • de ordrer, Du har udført ; eller endda
 • Dine forbrugsvaner af Produkterne.

5. HVORFOR BLIVER DINE DATA BRUGT?

Behandling af personoplysninger kan kun finde sted, hvis det er baseret på:

 • en lovlig begrundelse nævnt i artikel 6.1 GDPR (samtykke, kontraktens opfyldelse, overholdelse af en juridisk forpligtelse, beskyttelse af vitale interesser, udførelse af en opgave i offentlighedens interesse eller legitim interesse hos dataansvarlig); og
 • et eller flere eksplicitte, legitime og fastlagte formål af dataansvarlig.

Tabellen nedenfor opregner de Behandlinger, som GRIP500 udfører, med formål, juridisk begrundelse og de berørte Data for hver af dem.

Navn på Behandling Formål Juridisk begrundelse Berørte Data
Ordre
 • Besvare alle Dine forespørgsler i forbindelse med afgivelse af en ordre
 • Tage højde for og udføre Din ordre
 • Udføre levering og eventuelt montering
Kontrakt Ordredata
Enkelt transaktion med betalingskort
 • Udføre Din betaling af ordren
 • Administrere banktransaktioner, der er afvist
Kontrakt Bankdata (CB)
Forenkling af fremtidige køb
 • Registrere bankoplysninger for at lette fremtidige køb
Samtykke Bankdata (CB)
SEPA Direct Debit
 • Overførsel af Dit IBAN til tjenesteudbyderen GoCardless
Kontrakt Bankdata (IBAN)
Klage over betalinger
 • Administrere eventuelle klager fra indehaveren af betalingskortet, der blev brugt til betaling af ordren
Kontrakt Bankdata
Kundeservice
 • Administrere Dine klager
 • Notificere ændringer af Charteret eller de generelle salgsbetingelser
 • Administrere kunderelationer (forespørgsler, kommentarer og forslag) efter en ordre
 • Administrere refusioner
Kontrakt
 • Ordredata
 • Bankdata
Kundekonto
 • Let Dine fremtidige ordrer ved at undgå at skulle indtaste oplysninger, der allerede er meddelt til GRIP500
Samtykke Ordredata
Nyhedsbrev (inklusive kommercielle tilbud fra GRIP500)
 • Udføre Dit abonnement på vores nyhedsbrev (inklusive kommercielle tilbud fra GRIP500)
Samtykke Ordredata (e-mailadresse)
Kommersielle tilbud fra GRIP500
 • Udføre direkte salgsfremmende kampagner for GRIP500-produkter
 • Udføre AdWords-kampagner for GRIP500-produkter
Legitim interesse (4)
 • Ordredata
 • Tekniske Data
 • Navigationsdata
 • Data fra Tjenesteudbydere
 • Data fra Tredjeparter
Målrettede reklamer
 • Tilpasse vores reklamebudskaber til Dine behov og vaner
Samtykke (cookies)
 • Tekniske Data
 • Navigationsdata
Brugeroplevelse
 • Personliggøre Din oplevelse af Sitet baseret på Dine behov og vaner
 • Beskynde Din navigation på Sitet
Samtykke (cookies)
 • Tekniske Data
 • Navigationsdata
Statistik
 • Udføre og analysere statistiske undersøgelser
Legitim interesse (1) og samtykke (cookie)
 • Ordredata
 • Tekniske Data
 • Navigationsdata
Kvalitet
 • Analysere tekniske problemer, der opstår ved brug af Sitet
 • Opdage anomalier i informationssystemet
Legitim interesse (2)
 • Tekniske Data
 • Navigationsdata
Svindel
 • Opdage forfalskning og teknologisk svindel
Legitim interesse (3)
 • Ordredata
 • Tekniske Data
 • Navigationsdata

(1) GRIP500's legitime interesse består i at kunne selv-evaluere og forbedre sig ved hjælp af statistikværktøjet.

(2) GRIP500's legitime interesse består i at sikre kvaliteten af sin service.

(3) GRIP500's legitime interesse er at forebygge svindel.

(4) Den legitime interesse er den, der er nævnt i Betragtning (47) i GDPR, som angiver: « Behandling af personoplysninger til direkte markedsføringsformål kan betragtes som udført for at opfylde en legitim interesse ». Denne legitime interesse består især i at opretholde en regelmæssig kommerciel relation med Dig.

6. HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE DATA?

GRIP500 lægger stor vægt på at opbevare Dine Data i en form, der gør det muligt at identificere dig, i en periode, der ikke overstiger den nødvendige tid i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Tabellen nedenfor viser dig opbevaringsperioderne for hver type Data afhængigt af Behandlingen, de anvendes til.

Data Behandling Opbevaringsperiode i aktiv database (1) Opbevaringsperiode i mellemliggende arkivering (2)
Ordredata Ordre 3 år fra den sidste ordre n/a*
Efter-salgsservice 3 år fra den sidste ordre n/a
Kundekonto 3 år fra den sidste log ind på kundekontoen eller indtil tilbagetrækning af samtykke, hvis det sker før n/a
Nyhedsbrev Indtil din afmelding eller 3 år fra den sidste log ind på kundekontoen, hvis denne dato kommer først n/a
GRIP500 kommercielle tilbud 2 år fra den sidste ordre n/a
Statistik 3 år fra den sidste ordre n/a
Svindel n/a 5 år fra indsamlingen af den pågældende Data
Bankdata (3) Transaktion (CB) Indtil fuld betaling af ordren n/a
Reklamation over betalinger n/a 13 måneder fra debiteringsdatoen eller 15 måneder i tilfælde af betaling med forsinket debitering
Efter-salgsservice Indtil udløbet af den periode, hvor GRIP500 forpligter sig til at refundere en ordre (herunder fortrydelsesret eller annulleringsfrist for ordren) n/a
SEPA Direct Debit (IBAN) Den tid det tager at overføre IBAN til GoCardless n/a
Facilitering af fremtidige køb (CB) Indtil tilbagetrækning af samtykke eller indtil udløb af bankkortets gyldighed, hvis det sker før n/a
Tekniske Data Målrettede reklamer Se Cookies n/a
Brugeroplevelse
GRIP500 kommercielle tilbud
Kvalitet
Statistik
Svindel
Navigationsdata Målrettede reklamer Se Cookies n/a
GRIP500 kommercielle tilbud
Brugeroplevelse
Kvalitet
Statistik
Svindel

*n/a betyder ikke relevant.

(1) Opbevaring i aktiv database indebærer opbevaring af den pågældende Data i databasen, der anvendes til det pågældende Behandlingsformål.

(2) Mellemliggende arkivering indebærer opbevaring af Data under begrænsede adgangsforhold (i) enten i en specifik arkivdatabase adskilt fra den aktive database, med begrænset adgang kun for personer, der har behov for at kende til dem på grund af deres funktion, (ii) eller i den aktive database, forudsat at der foretages en logisk adskillelse af de arkiverede Data (styring af adgangsrettigheder og autorisationer) for at gøre dem utilgængelige for personer, der ikke længere har interesse i at behandle dem.

(3) Bankdata opbevares aldrig hos GRIP500, men hos deres betalingspartnere (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless afhængigt af tilfældet).

7. HVEM DELES DINE DATA MED?

GRIP500 kan være nødt til at dele nogle af Dine Data med andre enheder nævnt nedenfor. I alle tilfælde deler GRIP500 kun disse Data i det omfang, der er strengt nødvendigt for at sikre det eller de formål, som GRIP500 behandler Dine Data for, eller for at sikre de specifikke og legitime formål, som modtageren har defineret.

ENHEDER I GRUPPEN SOM GRIP500 TILHØRER

GRIP500 kan være nødt til at dele nogle af Dine Data med andre enheder i gruppen, som GRIP500 tilhører, for især at lære Dig bedre at kende. Disse andre enheder er underlagt lignende forpligtelser som GRIP500 med hensyn til beskyttelse af Dine Data.

UNDERLEVERANDØRER OG TREDJEPARTS SERVICEUDBYDERE

GRIP500 kan være nødt til at dele nogle af Dine Data med underleverandører og/eller tredjeparts serviceudbydere, der anvendes i forbindelse med levering af produkter og tjenester fra GRIP500 via Sitet. Deling af Dine Data med disse enheder er nødvendig for udførelsen af Din ordre. GRIP500 deler kun de Data, der er strengt nødvendige for udførelsen af den opgave, der er betroet disse enheder, efter at have sikret sig kontraktmæssige forpligtelser fra disse, der er lige så høje som dem, der er fastsat i denne Charter med hensyn til beskyttelse af Dine Data.

Det drejer sig hovedsageligt om følgende enheder:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (teknologisk underleverance)
 • OVH (webhosting)
 • HOTJAR (analytisk cookie)
 • GOOGLE (reklamecookie)
 • MICROSOFT (reklamecookie)
 • CHECKOUT.COM (betalingstjenesteudbyder)
 • HIPAY (betalingstjenesteudbyder)
 • BRAINTREE (betalingstjenesteudbyder)
 • GOCARDLESS (betalingstjenesteudbyder)
 • PAYPAL (betalingstjenesteudbyder)
 • DPD (leveringstjenesteudbyder)
 • GLS (leveringstjenesteudbyder)
 • UPS (leveringstjenesteudbyder)
 • DHL (leveringstjenesteudbyder)
 • SEUR (leveringstjenesteudbyder)
 • CHRONOPOST (leveringstjenesteudbyder)
 • BOOMERANG (leveringstjenesteudbyder)
 • TNT (leveringstjenesteudbyder)

Det gælder også partnergarager, hvis liste er tilgængelig her.

EKSTRAORDINÆRE TILFÆLDE

GRIP500 kan være nødt til at dele Dine Data på en ekstraordinær måde i følgende tilfælde: (i) i forbindelse med en fusion, et opkøb af hele eller dele af GRIP500, en overdragelse af aktiver eller enhver anden lignende operation, (ii) når denne deling er pålagt ved lov, en forordning, en kompetent retslig eller administrativ myndighed; eller (iii) for at beskytte rettighederne og/eller sikkerheden af en person, for at forebygge eller træffe foranstaltninger vedrørende ulovlige eller formodede ulovlige aktiviteter eller for at forsvare rettighederne, ejendommen og sikkerheden af GRIP500's Site; (iv) for at udføre og garantere de forpligtelser, som GRIP500 har påtaget sig i Din interesse i henhold til denne Charter.

8. OVERFØRES DINE DATA UDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION?

Dine Data behandles og opbevares hovedsageligt på Malta, hvilket territorium ligger inden for Den Europæiske Union.

Imidlertid kan selskabet GRIP500, der er etableret på territoriet i Fyrstendømmet Andorra, som ligger uden for Den Europæiske Union, få adgang til disse Data.

Ved beslutning af 19. oktober 2010 har Europa-Kommissionen erklæret, at Andorra anses for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres fra Den Europæiske Union. Denne beslutning blev bekræftet af Kommissionens Rapport af 15. januar 2024.

Desuden kan GRIP500 ikke udelukke, at Dine Data kan blive overført til andre territorier uden for Den Europæiske Union (EU) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og især til territorier, hvor beskyttelsesniveauet for personoplysninger er lavere sammenlignet med Den Europæiske Union.

I det sidste tilfælde forpligter GRIP500 sig til at kontrollere eksistensen af foranstaltninger eller træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre et tilfredsstillende beskyttelsesniveau for Dine Data, såsom:

 • en tilstrækkelighedsbeslutning fra Europa-Kommissionen for det pågældende land;
 • standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen eller standardkontrakter vedtaget af en tilsynsmyndighed, som modtageren er underlagt, og som du kan anmode om en kopi af, hvis de er formelt underskrevet;
 • interne virksomhedsregler;
 • en godkendt adfærdskodeks eller et godkendt certificeringsmekanisme (indeholdende det bindende og håndhævelige løfte, som modtageren uden for EU har afgivet om at anvende passende garantier);
 • en administrativ ordning eller en juridisk bindende og håndhævelig tekst taget for at muliggøre samarbejde mellem offentlige myndigheder.

Med hensyn til disse hovedpartnere af GRIP500, her er destinationslandene for data og de passende garantier, der er vedtaget.

Modtagere Land Garantier
GCG Frankrig Den Europæiske Union
OVH Tyskland Den Europæiske Union
HOTJAR Malta Den Europæiske Union
GOOGLE USA Tilstrækkelighedsbeslutning af 10. juli 2023
MICROSOFT USA Tilstrækkelighedsbeslutning af 10. juli 2023
CHECKOUT.COM Storbritannien Tilstrækkelighedsbeslutning af 28. juni 2021
HIPAY Frankrig Den Europæiske Union
BRAINTREE USA Tilstrækkelighedsbeslutning af 10. juli 2023
GOCARDLESS Storbritannien Tilstrækkelighedsbeslutning af 28. juni 2021
PAYPAL USA Tilstrækkelighedsbeslutning af 10. juli 2023
DPD Frankrig Den Europæiske Union
GLS Holland Den Europæiske Union
UPS USA Tilstrækkelighedsbeslutning af 10. juli 2023
DHL Tyskland Den Europæiske Union
SEUR Spanien Den Europæiske Union
CHRONOPOST Frankrig Den Europæiske Union
BOOMERANG Frankrig Den Europæiske Union
TNT Holland Den Europæiske Union

9. HVORDAN BESKYTTES DINE DATA?

GRIP500 har implementeret passende fysiske, tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Dine Data mod enhver uautoriseret eller ulovlig adgang, brug, tab, tilfældig ødelæggelse, skade, tyveri eller spredning af disse Data.

Trods sine løbende bestræbelser kan GRIP500 ikke forpligte sig til at garantere et resultat i forhold til sikkerheden af Dine Data og opfordrer dig til at rapportere eventuelle problemer af ovennævnte art, som du måtte blive opmærksom på.

For at gøre dette kan du kontakte kundeservice efter eget valg, enten ved at sende en e-mail til adressen cm@grip500.com eller via kontaktformularen, der er tilgængelig her.

Dette site er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik samt servicevilkår gælder for denne tjeneste.

10. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du følgende rettigheder med hensyn til dine Data:

 • retten til adgang til dine Data:

  Det er muligheden for dig at få bekræftelse fra GRIP500 om, hvorvidt Data om dig behandles eller ej, samt adgang til de pågældende Data og følgende oplysninger: formål, kategorier af Data, modtagere eller kategorier af modtagere, opbevaringsperiode eller kriterierne for at fastlægge denne periode, dine rettigheder vedrørende disse Data, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og om nødvendigt, kilden til indsamlingen af Data og eksistensen af automatiseret beslutningstagning baseret på disse Data.

  Du har også ret til at blive informeret om de passende garantier i forbindelse med overførslen af dine Data til et tredjeland eller en international organisation.

  I henhold til adgangsretten vil GRIP500 give dig en kopi af Dataene og kan kræve betaling af rimelige gebyrer baseret på administrative omkostninger for enhver yderligere kopi, du anmoder om. Hvis du fremsætter anmodningen elektronisk, vil oplysningerne blive leveret i et almindeligt anvendt elektronisk format, medmindre du anmoder om noget andet.

 • retten til at få rettet dine Data:

  Det er muligheden for dig at få GRIP500 til at rette dine Data, der er unøjagtige eller ufuldstændige i betragtning af behandlingens formål (du kan levere en supplerende erklæring til dette formål);

 • retten til sletning af dine Data:

  Det er muligheden for dig at få GRIP500 til at slette dine Data hurtigst muligt af følgende grunde:

  • disse Data er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, for hvilke de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
  • Du trækker dit samtykke tilbage, som behandlingen af disse Data er baseret på, forudsat at der ikke er noget andet juridisk grundlag for behandlingen;
  • Du gør indsigelse mod behandlingen af disse Data under de betingelser, der er specificeret nedenfor med hensyn til din ret til indsigelse;
  • Dataene er blevet behandlet ulovligt;
  • Dataene skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse, som GRIP500 er underlagt; eller
  • Dataene er blevet indsamlet som led i tilbuddet om informationssamfundstjenester til børn.

  Hvis de Data, der anmodes om slettet, er blevet offentliggjort af GRIP500, skal der træffes rimelige foranstaltninger under hensyntagen til de tilgængelige teknologier og implementeringsomkostningerne, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere de dataansvarlige, der behandler disse Data, om at du har anmodet om sletning af alle links til disse Data eller af enhver kopi eller reproduktion af dem.

  Denne ret til sletning gælder ikke, i det omfang behandlingen er nødvendig:

  • til udøvelse af retten til ytringsfrihed og information;
  • for at overholde en juridisk forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i offentlighedens interesse eller som hører under udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige er investeret med;
  • af hensyn til offentlighedens interesse inden for folkesundhedsområdet;
  • til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, til videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske formål, i det omfang retten til sletning sandsynligvis vil gøre det umuligt eller alvorligt forhindre opnåelsen af behandlingens mål; eller
  • til konstatering, udøvelse eller forsvar af retskrav.
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine Data:

  Det er muligheden for dig at gøre indsigelse mod en behandling af dine Data, der er foretaget på grundlag af en legitim interesse af GRIP500 (herunder profilering baseret på denne begrundelse), hvis denne behandling faktisk ikke er berettiget af GRIP500 på grund af legitime og tvingende grunde, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller til konstatering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

  Det er også muligheden for dig at gøre indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål (herunder profilering, hvis det er relateret til en sådan markedsføring).

  Endelig, med hensyn til behandling til statistiske formål, er det muligheden for dig at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for en opgave i offentlighedens interesse.

 • retten til begrænsning af behandlingen af dine Data:

  Det er muligheden for dig at få GRIP500 til at begrænse behandlingen i et af følgende tilfælde:

  1. mens nøjagtigheden af Dataene verificeres af GRIP500, når du bestrider nøjagtigheden af disse Data;
  2. du gør indsigelse mod sletning af Dataene på grund af ulovlig behandling og kræver i stedet begrænsning af deres anvendelse;
  3. Dataene er ikke længere nødvendige for GRIP500 til formålene med behandlingen, men er stadig nødvendige for dig til konstatering, udøvelse eller forsvar af retskrav;
  4. mens det er nødvendigt at fastslå, om de legitime grunde, som GRIP500 forfølger, går forud for dine, når du har gjort indsigelse mod behandlingen på dette grundlag.

  I tilfælde af begrænsning af behandlingen kan Dataene, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller til konstatering, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person, eller af væsentlige grunde til offentlighedens interesse i Unionen eller en medlemsstat.

  Du vil blive informeret af GRIP500 om ophævelsen af begrænsningen, før den bliver effektiv.

 • retten til dataportabilitet af dine Data:

  Det er muligheden for dig at få GRIP500 til at udlevere dine Data, som du har givet til GRIP500, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse Data til en anden enhed (denne overførsel sikres af dig eller, hvis det er teknisk muligt, af GRIP500) og dette, når behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede processer og er baseret på samtykke eller en kontrakt;

 • retten til at trække dit samtykke tilbage:

  Det er muligheden for dig at trække dit samtykke tilbage til enhver behandling af dine Data, der er blevet udført på grundlag af dit tidligere samtykke. Tilbagetrækning af samtykke kompromitterer ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke, der er udført før denne tilbagetrækning.

For at udøve de ovennævnte rettigheder er du inviteret til at kontakte os efter eget valg:

 • enten ved at sende en e-mail til adressen: cm@grip500.com
 • eller ved at udfylde kontaktformularen tilgængelig her.

For at behandle din anmodning så effektivt som muligt, opfordrer GRIP500 dig til at formulere den klart og detaljeret. Hvis der er tvivl om din identitet, kan GRIP500 eventuelt anmode om, at der leveres yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet.

Du har også:

 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed:

  det er muligheden for dig at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, dit arbejdssted eller stedet, hvor overtrædelsen skulle have fundet sted, hvis du mener, at behandlingen af Data om dig udgør en overtrædelse af lovgivningen.

For at gøre det lettere for dig at udøve denne ret, inviterer vi dig til at konsultere listen over tilsynsmyndigheder her.

11. HVORDAN INDSAMLER GRIP500 OPLYSNINGER OM MINDREÅRIGE?

Produkterne solgt af GRIP500 på deres hjemmeside er ikke beregnet til mindreårige. Derfor behandler GRIP500 ikke Data om mindreårige eller antager, at Data fra hjemmesidens besøgende eller dets kunder direkte eller indirekte vedrører mindreårige.

12. HVAD MED COOKIES OG ANDRE LIGNENDE SPORINGSTEKNOLOGIER?

GRIP500 bruger cookies og andre lignende teknologier, som kan indsamle visse af Dine Data. Disse cookies hjælper med at forbedre Din browsingoplevelse på Sitet, give os information om, hvordan vores Site fungerer og kvaliteten af det, samt bidrage til levering af målrettet reklame.

GRIP500 indhenter Dit forudgående samtykke via en banner på hjemmesiden, når Du første gang logger på disse it-værktøjer. Dit samtykke bliver anmodet om igen af GRIP500 under de samme betingelser efter udløbet af en periode på tretten måneder efter den foregående indsamling af Dit samtykke.

GRIP500 opfordrer Dig kraftigt til at besøge siden "Cookies" på deres Site for yderligere information.

13. HVORDAN VIL DU BLIVE UNDERRETTET OM ÆNDRINGER I CHARTEN?

GRIP500 forbeholder sig retten til periodisk at ændre nærværende Charte for blandt andet at tage højde for lovgivningsmæssige udviklinger vedrørende beskyttelsen af Dine Data.

GRIP500 vil informere dig om enhver ændring eller opdatering via en notifikation sendt til Din e-mailadresse og/eller en synlig notifikation på Sitet.

14. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OS?

GRIP500 står fuldt til rådighed for at besvare alle Dine spørgsmål vedrørende denne Charter.

For at kontakte os, er Du inviteret til at gøre det på den måde, der passer Dig bedst:

 • enten ved at sende en e-mail til adressen: cm@grip500.com
 • eller ved at udfylde kontaktformularen, som er tilgængelig her.
Fortsæt med at browse uden at acceptere >
Om cookies og andre trackere
Grip500.dk (GRIP500) og dennes partnere (Google, Hotjar, Microsoft) bruger cookies og andre trackere (webstorage) for at sikre, at webstedet fungerer korrekt, lette din navigation, udføre statistiske målinger og tilpasse dennes annoncekampagner. Cookies og andre trackere, der er gemt på din enhed, kan indeholde personlige data. Vi placerer ikke cookies eller andre trackere uden dit informerede samtykke, undtagen dem, der er nødvendige for driften af ​​webstedet. Vi gemmer dit valg i 6 måneder. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at gå til siden med cookies og andre trackere. Du kan vælge at fortsætte med at browse uden at acceptere deponering af cookies eller andre trackere. Afvisning forhindrer ikke adgang til tjenesterne GRIP500. For mere information, inviterer vi dig til at konsultere siden om cookies og andre trackere.
Personaliser cookies
LiveChat
Der er sket en fejl, prøv venligst igen eller kontakt os hvis det ikke løses.